Chemie & materialen

WO Master

Algemene informatie

Het masterprogramma Ingenieurswetenschappen: Chemie en materialen vormt daarbij burgerlijk ingenieurs met een brede algemene en disciplineoverschrijdende kennis. Het biedt een technologische basis en een unieke kijk op de relatie tussen materialen en chemie, evenals met diepgaande kennis in de proces- of de materiaaltechnologie. Ook de mens en maatschappij worden in beschouwing genomen.

Deze masteropleiding is uniek in Vlaanderen, zowel in opbouw als in doelstellingen. De opleiding is tot stand gekomen op basis van de noden op de arbeidsmarkt en het onderzoek. De koppeling tussen onderwijs en onderzoek is dan ook één van haar belangrijke kenmerken. Industriële contacten worden gestimuleerd door een industriële stage, bedrijfsbezoeken, en een meerdaagse studiereis.

Deze opleiding is (deels) in het Engels, georganiseerd in samenwerking met de Université Libre de Bruxelles.

Als student Ingenieurswetenschappen: Chemie en materialen heb je de keuze uit twee profielen:

  • Profiel Procestechnologie. In het profiel Procestechnologie leer je chemische productie-eenheden ontwerpen, bouwen en runnen. Om te voldoen aan de eisen inzake milieueffecten, recyclagevereisten en energiebesparende maatregelen dienen productie- en verwerkingstechnieken voortdurend herdacht te worden. Toekomstige ingenieurs dienen daarom ook inzicht te verkrijgen in het oplossen van bestaande milieuproblemen en in duurzame productiemethoden. 
  • Profiel Materialen. Het profiel Materialen speelt in op de moderne trends en behoeften naar nieuwe materialen, zowel wat betreft ontwikkeling, productie als aanwending. Onderwijs en onderzoek lopen parallel en zijn toegespitst op een systematische studie van de relaties '(micro)structuur - verwerking - (macro)eigenschappen' van metalen, keramische materialen en polymeren. De opleiding behandelt de volledige materiaalcyclus: de grondstoffen, het vervaardigen van nieuwe materialen met vooropgestelde eigenschappen, de verwerking van materialen tot eindproducten voor specifieke toepassingen, het hergebruik en de afbraak van materialen.

 

Toelatingseisen

kijk hier voor de toelatingseisen

Toekomstmogelijkheden

Het werkveld van een chemisch ingenieur is breed en gevarieerd. Chemisch ingenieurs kom je op heel wat terreinen tegen: in de chemische industrie, de farmaceutische industrie en de levensmiddelenindustrie. Je kan ook terecht bij milieuonderzoekscentra, instellingen voor toegepast onderzoek, waterzuiveringsinstallaties, ingenieurs- en adviesbureaus en op laboratoria van universiteiten.

Uitvinder van recycleerbare plastic fles
Als chemisch ingenieur sta je midden in de maatschappij. Je weet dat die maatschappij het milieu zwaar belast, maar je kan er ook echt iets aan doen. Milieuvriendelijke producten zoals recycleerbare plasticflessen? Da's het werk van chemische ingenieurs! De Vrije Universiteit Brussel wil je dan ook een brede en allesomvattende visie meegeven op de maatschappij met een evenwicht tussen technologie, economie, milieuzorg, welvaart en welzijn.

Brede vorming geeft brede mogelijkheden
Naast de typische functies in onderzoek, ontwikkeling, productondersteuning, productie en beheer in de industrie, kan je functies vervullen in de administratie, banken en verzekeringen waar je kwantitatieve aanpak en brede vorming zeer sterk worden gewaardeerd.

Chemische proces- en biotechnologie en milieusector
Afstudeerden met het profiel Procestechnologie kunnen aan de slag in de chemische proces- en de biotechnologie (o.a. anorganische bulkchemie, petrochemie en polymeerchemie, farmacie, voedingsindustrie, extractieve metallurgie). Zowel in productie-eenheden (voor het laten opereren en optimaliseren van de productie-activiteiten) als in ingenieursbureaus (voor het ontwerp van nieuwe productie-eenheden) vinden ze hun plaats. Daarnaast kan je ook terecht in de milieusector voor het opsporen, remediëren en vooral voorkomen van milieuproblemen (afvalverwerking, water-, lucht- en bodemverontreiniging).

Materialen en materiaaltechnologie
Afgestudeerde met het profiel Materialen vinden vlot hun weg in de sector van de materialen en de materiaaltechnologie. Dat betekent zowel in productie- als in ontwerpeenheden, voor verschillende types materialen (metalen, polymeren, keramische en samengestelde materialen) en gericht op (i) de bepaling en modificatie van eigenschappen van materialen in functie van hun toepassingen; (ii) de vormgeving en verwerking van materialen tot half afgewerkte of eindproducten; (iii) het concipiëren van milieuvriendelijke en veilige productieprocessen voor materialen; (iv) het optimaal integreren van materialen in andere disciplines.

Duur

Deze opleiding duurt 2 jaar.
Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
OpleidingNiveau
BiologieWO Master
BiochemieWO Master
ChemieWO Master
Chemie & bioprocestechnologie WO Master
Chemie & materialen WO Master
Steden (1)
StadLand
BrusselBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Chemie & materialen

Bij welke instellingen kun je Chemie & materialen volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Chemie & materialen ?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Chemie & materialen volgen?

(1) steden gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...