Chemie & bioprocestechnologie

WO Master

Algemene informatie

Het masterprogramma Bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en Bioprocestechnologie is gericht op het omzetten van de fundamentele kennis over chemische en biologische processen, chemische componenten, enzymen en levende organismen naar toepassingen in de industrie. De ontwikkeling of verbetering van productieprocessen of producten voor de chemische of de farmaceutische sector en de landbouw- en de voedingsindustrie staat hierin centraal.

Tijdens de twee masterjaren krijg je algemeen vormende en verdiepende opleidingsonderdelen zoals eiwitchemie en protein engineering, industriële microbiologie en biotechnologie, downstream processing en bio-informatica, maar ook bedrijfskunde en intellectueel eigendomsrecht. Je loopt ook stage in een bedrijf en je maakt een masterproef gebaseerd op academisch onderzoek. Er zijn drie afstudeerrichtingen:

  • In de afstudeerrichting voedingsbiotechnologie ligt de nadruk op fundamentele studie en toepassingen van de productieprocessen in de voedingsindustrie, de agrochemie en de chemische en farmaceutische industrie. Micro-organismen en enzymen krijgen hierbij ruime aandacht. Verder wordt aandacht besteed aan de chemische, nutritionele en technologische aspecten van levensmiddelen, voedselveiligheid en de relatie tussen voeding en gezondheid. Nieuwe trends zoals predictieve microbiologie, functionele levensmiddelen en nutrigenomics komen er aan bod. 
  • De afstudeerrichting biochemische biotechnologie heeft bijzondere aandacht voor de industriële bio-organische chemie, de toepassingen van biomoleculair ontwerp en het gebruik van katalyse. Het gebruik van technieken met hoge doorvoer komt er aan bod, net als de gevorderde analyse en modellering van biomoleculaire systemen.
  • De afstudeerrichting chemische biotechnologie, tenslotte, richt zich op de industriële bio-organische chemie en polymeerchemie, met bijzondere aandacht voor het analyseren en modelleren van (bio)chemische productieprocessen via numerieke technieken. De opleiding leidt tot een gevorderde kennis van clean technology, katalyse en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en draagt zo bij tot een expertise in duurzame ontwikkeling en groene chemie.

 

Toelatingseisen

kijk hier voor de toelatingseisen

Toekomstmogelijkheden

Dankzij je brede vorming kan je in tal van sectoren aan de slag: de landbouw-, de fermentatie- en de voedingsindustrie en aanverwante sectoren, chemie en fijnchemie, agrochemie, farmacie en fytofarmacie, milieubeheer en milieuwetgeving, afvalwaterzuivering, bodem- en afgasreiniging, alternatieve energiewinning of de biomedische sector.
Je kan je bezighouden met veevoeders of meststoffen, levensmiddelen of chemische processen, maar je kan eveneens een baan zoeken in de biotechnologische industrie.
Ook bij de overheid, in het onderwijs, het onderzoek aan de universiteit of een onderzoeksinstelling, in bank- en verzekeringsinstellingen, de (bio)informatica en in het domein van de ontwikkelingssamenwerking zijn heel wat bio-ingenieurs actief.

Duur

Deze opleiding duurt 2 jaar.
Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (8)
OpleidingNiveau
Chemie & bioprocestechnologie WO Master
Chemie & materialen WO Master
ChemieWO Master
BiochemieWO Master
BiogeologyWO Master
BioinformaticsWO Master
BiologieWO Master
Biomedical engineeringWO Master
Steden (1)
StadLand
BrusselBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Chemie & bioprocestechnologie

Bij welke instellingen kun je Chemie & bioprocestechnologie volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Chemie & bioprocestechnologie ?

(8) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Chemie & bioprocestechnologie volgen?

(1) steden gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...