Samenleving, recht en religie

WO Master

Algemene informatie

Dit masterprogramma werd voor het eerst aangeboden in het academiejaar 2007-2008 om een antwoord te bieden op de toenemende impact van religie op een intussen sterk geseculariseerde en geglobaliseerde samenleving. Je ontdekt tijdens de opleiding een variëteit aan religieuze tradities en je krijgt inzicht in het samenspel tussen religie, recht en samenleving. Thema's die aan bod komen zijn: de plaats van religie in de publieke sfeer, het debat over secularisatie, de rol van de staat ten aanzien van de religie, de verhouding tussen kerk en staat, mensenrechten en religie, de impact van het Europees en internationaal recht op religie...

Je krijgt een basisvorming in het recht van de rooms-katholieke kerk en een inleiding in het joods, het islamitisch, orthodox, anglicaans en protestants recht.

Aan de Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht studeer je op je eigen ritme, zo kun je deze initiële master vol- of deeltijds volgen. Daarnaast wordt voorzien in faciliteiten voor afstandsonderwijs en examenspreiding. Een ruime keuzemogelijkheid uit opleidingsonderdelen gedoceerd aan verschillende faculteiten biedt de kans om de opleiding te laten aansluiten bij je eigen interesses, noden en perspectieven.

Toelatingseisen

Rechtstreeks:
- Academische bachelor of master
- Diploma van volledige opleiding die leidt tot het ambt van bedienaar van een erkende eredienst

Toekomstmogelijkheden

In toenemende mate wordt de impact van religie op talrijke domeinen van het leven erkend. Denk daarbij aan de (internationale) politiek en de economie, de positionering van profit- en non-profitorganisaties, cultuur en cultuurgeschiedenis, het arbeidsrecht, de gezondheidszorg, (internationale) conflicten en conflictbeheersing en de internationale samenwerking.

Afgestudeerden worden tewerkgesteld in een van die domeinen. Ook zij die reeds aan de slag zijn, krijgen tijdens de opleiding een grondige inleiding.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.
Instellingen (1)
InstellingStadBeoordeling
KU Leuven - LeuvenLeuven
Open dagen (1)
DatumOpen dag
09-09-2018Infobeurs
KU Leuven - Leuven
Steden (1)
StadLand
LeuvenBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Samenleving, recht en religie

Bij welke instellingen kun je Samenleving, recht en religie volgen?

(1) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Samenleving, recht en religie?

(1) open dagen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Samenleving, recht en religie?

(4) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Samenleving, recht en religie volgen?

(1) steden gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...