Politieke wetenschappen en de sociologie

WO Bachelor

Algemene informatie

Bachelor of Science

In deze bachelor kies je - na een gemeenschappelijke opleidingsfase - voor de afstudeerrichting politieke wetenschappen of de afstudeerrichting sociologie. De eerste opleidingsfase is voor beide afstudeerrichtingen gemeenschappelijk. Vanaf het begin leer je hoe je aan wetenschappelijk onderzoek doet, resultaten analyseert en kritisch interpreteert. Bovendien verwerf je een brede kennis van verwante wetenschappen: communicatiewetenschap, wijsbegeerte, recht, geschiedenis, sociale psychologie en economie. Je ontwikkelt zo een stevige basis voor je verdere loopbaan aan de universiteit en in het beroepsleven.

Afstudeerrichting politieke wetenschappen

 • Hoe worden macht en gezag gebruikt?
 • Hoe komen beleidsbeslissingen lokaal en (inter)nationaal tot stand?
 • Hoe beïnvloeden de overheid en de samenleving elkaar?
 • Waarom lobbyen sommige niet-gouvernementele organisaties met meer succes dan andere?
 • Hoe komt een vredesproces op gang?


In de afstudeerrichting politieke wetenschappen bestudeer je politieke structuren en processen die bepalen hoe een samenleving wordt gestructureerd en hoe vrede, veiligheid en welvaart worden georganiseerd.

Afstudeerrichting sociologie

 • Worden allochtonen benadeeld op de arbeidsmarkt?
 • Wat doen bedrijven voor de combinatie werk-gezin?
 • Is er gelijke of ongelijke toegang tot gezondheidsvoorzieningen?
 • Waarom mislukken zo veel huwelijken?
 • Is er toekomst voor de sociale zekerheid?
 • Stemt een vrouw anders dan een man?
 • Waarom zijn statistische gegevens in de media vaak niet te vertrouwen?


In de afstudeerrichting sociologie bestudeer je de samenleving en de instituties die er vorm aan geven. Gezin, verkiezingen, religie, organisaties, jeugdbewegingen, vrijwilligerswerk, ziekenhuizen, bedrijven, sociale zekerheid ... worden onder de loep genomen. Je onderzoekt maatschappelijke fenomenen als gezondheid, etnocentrisme, armoede, culturele diversiteit en sociale ongelijkheid.

Toelatingseisen

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:

 • Een diploma van het secundair onderwijs;
 • Een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
 • Een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
 • Een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma's wordt erkend.

  • Daarnaast kan de KU Leuven personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in het laatste punt. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding en op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma's of certificaten is voldaan. Kandidaat-studenten die behoren tot deze categorie dienen hun dossier in bij de International Admissions and Mobility Unit.

   Toekomstmogelijkheden

   Negen op de tien afgestudeerde bachelors in de politieke wetenschappen studeren verder om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Afgestudeerde masters in de vergelijkende en internationale politiek en masters in het overheidsmanagement en -beleid zijn binnen het half jaar aan het werk in: overheden (Vlaams, lokaal, nationaal of internationaal), wetenschappelijk onderzoek (ook buiten de universiteit), de dienstensector, het internationale bedrijfsleven .

   Duur

   Deze opleiding duurt 3 jaar.
Instellingen (2)
Open dagen (2)
Opleidingen (5)
OpleidingNiveau
Algemene sociale wetenschappenWO Bachelor
Politieke wetenschappenWO Bachelor
PoliticologieWO Bachelor
WijsbegeerteWO Bachelor
BestuurskundeWO Bachelor
Steden (2)
StadLand
KortrijkBelgië
LeuvenBelgië
Opleidingen (2)
OpleidingNiveau
Algemene sociale wetenschappenWO Master
SociologieWO Master
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Politieke wetenschappen en de sociologie

Bij welke instellingen kun je Politieke wetenschappen en de sociologie volgen?

(2) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Politieke wetenschappen en de sociologie ?

(2) open dagen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Politieke wetenschappen en de sociologie ?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Politieke wetenschappen en de sociologie volgen?

(2) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(2) opleiding gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...