Kunstwetenschappen

WO Bachelor

Algemene informatie

Bachelor of Arts

Kan kunst de wereld redden? Misschien niet (meteen), maar kunst helpt wel om die wereld mooier, boeiender en verrassender te maken. Om kunst te maken, hebben we kunstenaars, maar kunst moet je ook verzamelen en tonen, onderhouden en restaureren, duiden, onderwijzen, uitleggen aan een breed publiek. Dat gebeurt vandaag hoe langer hoe professioneler. De rol van kunstwetenschappers wordt dan ook belangrijker in het onderwijs, het onderzoek, de media, de wereld van de conservatie en de vrijetijdsindustrie. De opleiding kunstwetenschappen maakt van jou zo'n volwaardige kunstprofessional.

Naast een ruim en grondig overzicht van de westerse kunstgeschiedenis krijg je historische, archeologische en filosofische opleidingsonderdelen. Die bieden je een ruim kader om kunstwerken in hun tijd en maatschappij te duiden. Uiteraard besteed je ook veel aandacht aan de kritische en analytische methode die je in je eigen kunsthistorisch onderzoek zult gebruiken. Bovendien vervolmaak je in de derde opleidingsfase je basispakket door te kiezen voor een specialisatie in roerend erfgoed en museologie, architectuur, of kunstkritiek.

Begeleide zelfstudie staat centraal in de opleiding, die een mix van feitenkennis en methodologie biedt. Daarbij worden verscheidene werkvormen gebruikt: hoorcolleges, seminaries, papers, excursies en didactische software.

Toelatingseisen

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:

 • Een diploma van het secundair onderwijs;
 • Een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
 • Een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
 • Een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma's wordt erkend.

  • Daarnaast kan de KU Leuven personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in het laatste punt. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding en op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma's of certificaten is voldaan. Kandidaat-studenten die behoren tot deze categorie dienen hun dossier in bij de International Admissions and Mobility Unit.

   Toekomstmogelijkheden

   De opleiding kunstwetenschappen biedt je een ruime algemene vorming en een brede waaier aan loopbaanmogelijkheden. Bovendien is de kunst- en cultuursector een bijzonder ruim en veelzijdig domein. Zo werken er in de nationale, provinciale en gemeentelijke musea wetenschappelijke stafleden (voor onderzoek, aankopen, tentoonstellingsbeleid).

   Het Bestuur van Monumenten & Landschappen, de administratie Beeldende Kunst en Musea, de provinciale diensten voor het kunstpatrimonium en Vlaamse steunpunten behartigen zowel het onroerend als het roerend erfgoed. In gemeenten zijn tal van cultuurambtenaren aan het werk. En voor grote projecten zijn vaak coördinatoren, curatoren en intendanten actief.

   In de privésector zijn er de antiekhandels, de kunstgalerijen, de kunstuitgevers en de grote privécollecties. De media doen een beroep op journalisten-kunstcritici. Als je praktischer bent ingesteld, is een studie kunstwetenschappen een goede basis om na een aanvullende opleiding conservator-restaurator te worden.

   En dan is er nog het onderwijs: secundaire scholen, kunstonderwijs, academies. Tijdens je opleiding heb je zelfstandig leren opzoeken, analyseren, synthetiseren, rapporteren. Je talenkennis is meer dan behoorlijk, je hebt intensief met de computer gewerkt en je kunt in teamverband werken. Dat zijn belangrijke troeven om ook elders in de openbare en de privésector aan de slag te kunnen.

   Duur

   Deze opleiding duurt 3 jaar.
Instellingen (1)
InstellingStadBeoordeling
KU Leuven - LeuvenLeuven
Open dagen (1)
DatumOpen dag
09-09-2018Infobeurs
KU Leuven - Leuven
Opleidingen (3)
OpleidingNiveau
KunstgeschiedenisWO Bachelor
Kunsten, cultuur & mediaWO Bachelor
Liberal arts & sciencesWO Bachelor
Steden (1)
StadLand
LeuvenBelgië
Opleidingen (2)
OpleidingNiveau
Culturele studiesWO Master
Kunstwetenschappen (art studies)WO Master
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (1)
BeroepSector
KunsthistoricusGrafisch/ Vormgeving/Kunst

Informatie over
Kunstwetenschappen

Bij welke instellingen kun je Kunstwetenschappen volgen?

(1) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Kunstwetenschappen?

(1) open dagen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Kunstwetenschappen?

(3) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Kunstwetenschappen volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(2) opleiding gevonden

Wat kun je worden met Kunstwetenschappen?

(1) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...