Sinologie

WO Master

Algemene informatie

Master in de taal- en regiostudies

De opleiding brengt een gespecialiseerde kennis bij van de Chinese taal en regio, in het bijzonder op het gebied van de Chinese filosofie, geschiedenis of economie. Studenten leren op een gevorderde manier deze informatie wetenschappelijk te analyseren en creatief uit te werken. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze, onder meer door een meesterproef, actief deelnemen aan het ruimer academisch debat en kunnen functioneren in een multiculturele maatschappelijke context.

Op het einde van de studie beschik je over:

  • Een gevorderde kennis van het Chinees met een zelfstandige lees- en spreekvaardigheid;
  • Een ruime vertrouwdheid met de actuele inzichten in de Chinese filosofie, geschiedenis of economie;
  • Specifieke kennis van een deeldomein waarin de student zich heeft gespecialiseerd;
  • Kennis van en ervaring met de moderne Chinese cultuur op grond van een verblijf in het land zelf;
  • Het vermogen om zelfstandig relevante informatie over China, zowel in westerse als in Chinese bronnen, te verzamelen en analyseren, en het vermogen om op basis daarvan mondeling en schriftelijk te rapporteren.
  • De opleiding brengt een geïntegreerde kennis bij van de Chinese taal en regio in allerlei verschillende aspecten.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de master sinologie worden de volgende vereisten gesteld:
1) de student heeft met vrucht het diploma van bachelor in de taal- en regiostudie: sinologie, behaald. (voor details zie hiervoor de eindtermen van de BA opleiding)
of
2) de student heeft een andere vooropleiding (ev. vertaler-tolk) die voldoende voorkennis biedt. Wat de taalvereisten betreft: de begintermen zijn de eindtermen van F0TC2A Modern Chinees III: taalkunde en F0TC4A Modern Chinees III: oefeningen. Dit houdt ook in dat de student beschikt over de taalvaardigheid om zelfstandig onderzoek te doen op basis van Chinese bronnen. Voor de cultuur-historische variant, moet de student ook aantonen dat hij (met woordenboek en referentiemateriaal) onderzoek aankan op basis van vroege Chinese filosofische of historische bronnen. Verder wordt er ook een gedegen basiskennis verwacht i.v.m. ofwel de economische ofwel de cultuur-historische aspecten van China. Een toelatingsproef zal deel uitmaken van de toelatingsprocedure en de diplomavergelijking wordt door de POC gedaan.

Toekomstmogelijkheden

Met een master in de sinologie op zak kun je terecht in het (internationaal opererende) bedrijfsleven, de culturele, educatieve, toeristische of openbare sector. Aangezien de opleiding naast vakspecifieke kennis ook een algemene opleiding en een persoonsvorming biedt, kun je vaardigheden verwerven, zoals een situationele flexibiliteit en een vlotheid in interculturele communicatie, die bedrijven en instellingen goed kunnen gebruiken. Sinologen vinden zowel werk met hun specifieke vaardigheden als met hun algemene universitaire vorming. Bovendien opent de master perspectieven op het vlak van wetenschappelijk onderzoek.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.
Instellingen (1)
InstellingStadBeoordeling
KU Leuven - LeuvenLeuven
Open dagen (1)
DatumOpen dag
09-09-2018Infobeurs
KU Leuven - Leuven
Opleidingen (6)
Steden (1)
StadLand
LeuvenBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (2)
BeroepSector
VertalerCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie
TolkCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie

Informatie over
Sinologie

Bij welke instellingen kun je Sinologie volgen?

(1) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Sinologie?

(1) open dagen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Sinologie?

(6) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Sinologie volgen?

(1) steden gevonden

Wat kun je worden met Sinologie?

(2) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...