Toegepaste taalkunde

WO Bachelor

Algemene informatie

  • Je leert vlot communiceren in het Nederlands en in twee vreemde talen. 
  • Praktische taalvaardigheid en kennis van land, volk en cultuur zijn belangrijke pijlers van de opleiding. 
  • Mee dankzij de brede academische basis ontwikkel je ook een kritische blik en een scherp abstractievermogen. 
  • Hoorcolleges, praktijkseminaries en werkcolleges zijn de belangrijkste werkvormen. 
  • De interactie tussen studenten en docenten is groot, ook al omdat er dikwijls in kleine groepen gewerkt wordt.

Je kiest minstens een schooltaal (Duits, Engels, Frans) die je combineert met een andere schooltaal of met Spaans, Italiaans of Russisch. Alleen voor Frans en Engels wordt voorkennis verwacht. Voor welke talencombinatie je ook kiest, Nederlands behoort sowieso tot je pakket. Aan het einde van de bacheloropleiding heb je een hoog niveau van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Wie in de derde bachelorfase voor een Erasmusuitwisseling kiest, perfectioneert zijn taalvaardigheid bijna tot op het niveau van een moedertaalspreker.

Toelatingseisen

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:

1° een diploma van het secundair onderwijs;
2° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
3° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
4° een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
5° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma's wordt erkend.

Daarnaast kan de KU Leuven personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt 5°. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding en op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma's of certificaten is voldaan. Kandidaat-studenten die behoren tot deze categorie dienen hun dossier in bij de International Admissions and Mobility Unit.

Toekomstmogelijkheden

Kijk hier voor de toekomstmogelijkheden

Duur

Deze opleiding duurt 2 jaar.
Open dagen (1)
DatumOpen dag
09-09-2018Infobeurs
KU Leuven - Campus Sint-Andries Antwerpen
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Steden (2)
StadLand
AntwerpenBelgië
BrusselBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Toegepaste taalkunde

Bij welke instellingen kun je Toegepaste taalkunde volgen?

(3) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Toegepaste taalkunde?

(1) open dagen gevonden

In welke steden kun je Toegepaste taalkunde volgen?

(2) steden gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...