Godsgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen

WO Bachelor

Algemene informatie

- Houden zinvragen je bezig?
- Ben je geïntrigeerd door wat religieuze mensen drijft?
- Ben je gefascineerd door onze christelijke traditie?

De bacheloropleiding in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen wil je helpen de boeiende wereld van de christelijke traditie en van religie in het algemeen te verkennen. Stap voor stap word je in de verschillende theologische en godsdienstwetenschappelijke disciplines ingeleid.

De theologische component bestaat uit opleidingsonderdelen die je inleiden in:
- De studie van de Bijbel;
- De geschiedenis van kerk en theologie;
- Het nadenken over geloof en traditie in de actuele context;
- De ethiek en het pastorale handelen in gezin;
- Gemeenschap en op het publieke forum

In de godsdienstwetenschappelijke component komen opleidingsonderdelen aan bod die je vertrouwd maken met de verschillende wereldgodsdiensten, met interreligieuze dialoog en met diverse religiewetenschappelijke disciplines.

Toelatingseisen

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:
1° een diploma van het secundair onderwijs;
2° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
3° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of 4° een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
5° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma's wordt erkend.

Daarnaast kan de KU Leuven personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt 5°. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding en op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma's of certificaten is voldaan. Kandidaat-studenten die behoren tot deze categorie dienen hun dossier in bij de International Admissions and Mobility Unit.

Toekomstmogelijkheden

Het grootste deel van onze afgestudeerden vindt binnen de drie maanden werk. In het secundair onderwijs en in het hogeschoolonderwijs is er een grote nood aan universitair gevormde godsdienst leerkrachten. Wil je leerkracht worden, dan moet je wel een bijkomende lerarenopleiding volgen.

Ook een leidinggevende functie in het (levensbeschouwelijk geïnspireerde) maatschappelijk en cultureel vormingswerk of een baan op een studiedienst of in de samenlevingsopbouw behoort tot de mogelijkheden.

Voor het pastoraat in ziekenhuizen, woonzorgcentra en parochies is de vraag naar geschoolde mensen de laatste jaren groter dan het aanbod.

Ook gevangenissen, scholen en verenigingen zoeken pastors.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.
Instellingen (1)
InstellingStadBeoordeling
KU Leuven - LeuvenLeuven
Open dagen (1)
DatumOpen dag
09-09-2018Infobeurs
KU Leuven - Leuven
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Steden (1)
StadLand
LeuvenBelgië
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (1)
BeroepSector
PastoorSociale gezondheidszorg

Informatie over
Godsgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen

Bij welke instellingen kun je Godsgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen volgen?

(1) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Godsgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen?

(1) open dagen gevonden

In welke steden kun je Godsgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(3) opleiding gevonden

Wat kun je worden met Godsgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen?

(1) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...