Economische wetenschappen

WO Bachelor

Algemene informatie

 • Wat is het effect van stijgende olieprijzen voor de economische groei?
 • Waarom is er werkloosheid?
 • Hoe kun je voorspellen hoe wisselkoersen zullen evolueren?
 • Is gratis openbaar vervoer een goede zaak?
 • Hoe kunnen de files opgelost worden?
 • Wat zijn de voordelen van investeringen in een groene economie?
 • Wat verklaart de extreme armoede in de derde wereld?
 • Hoe zit het met de concurrentiekracht van België?
 • Is de Belgische overheidsschuld problematisch?
 • Blijft het belang van China voor de wereldeconomie toenemen?

De opleiding economie maakt je wegwijs in het raderwerk van de globale economie en biedt je een denkkader dat je toelaat economisch-maatschappelijke vragen gefundeerd te beantwoorden.

Als econoom plaats je het algemeen economisch verloop in een brede maatschappelijke, juridische, politieke en sociale context. Je leert bijvoorbeeld hoe economisten helpen maatschappelijke problemen op te lossen op een economisch en sociaal verantwoorde wijze.

Toelatingseisen

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:

 • een diploma van het secundair onderwijs;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma's wordt erkend.

Daarnaast kan de KU Leuven personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding en op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma's of certificaten is voldaan. Kandidaat-studenten die behoren tot deze categorie dienen hun dossier in bij de International Admissions and Mobility Unit.

Toekomstmogelijkheden

Je kunt een gefundeerde visie op de maatschappij vertolken. Je hebt een brede wetenschappelijke en analytische basis en een gestructureerd inzicht in uiteenlopende fenomenen. Het zijn die eigenschappen waar talloze instellingen en bedrijven naar op zoek zijn en die garant staan voor een veelbelovende start op de arbeidsmarkt. Dankzij het Erasmusuitwisselingsproject ben je ook voorbereid op een internationale loopbaan.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.
Instellingen (1)
InstellingStadBeoordeling
KU Leuven - LeuvenLeuven
Open dagen (1)
DatumOpen dag
09-09-2018Infobeurs
KU Leuven - Leuven
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Steden (1)
StadLand
LeuvenBelgië
Opleidingen (3)
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (3)
BeroepSector
BeleidsambtenaarEconomie/Handel/Management
BeleggingsadviseurEconomie/Handel/Management
OnderzoekerOnderwijs en Wetenschappen

Informatie over
Economische wetenschappen

Bij welke instellingen kun je Economische wetenschappen volgen?

(1) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Economische wetenschappen?

(1) open dagen gevonden

In welke steden kun je Economische wetenschappen volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(3) opleiding gevonden

Wat kun je worden met Economische wetenschappen?

(3) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...