Vroedkunde

HBO Bachelor

Algemene informatie

Vindt jij ook dat een zwangerschap de mooiste gebeurtenis op de wereld is? Wil je een vertrouwenspersoon worden in de periode voor, tijdens en na de zwangerschap en toekomstige moeders en vaders ondersteunen? Dan is de bachelor Vroedkunde iets voor jou!

Waarom kiezen voor de bachelor vroedkunde?
Als vroedvrouw ben je het eerste aanspreekpunt bij vragen over seksualiteit en vruchtbaarheid. Je bent niet bang om medische verantwoordelijkheid op te nemen en handelingen te stellen als het nodig is. Je ziet sociale en culturele diversiteit als een uitdaging om mee te werken aan een niet-discriminerende samenleving. Jij maakt als vroedvrouw het verschil als het écht telt!

Gezondheidspromotie
Als vroedvrouw begeleid je voornamelijk aanstaande ouders in het ruime proces van zwangerschap en geboorte. Je verleent hierbij verloskundige zorgen zowel in normale als in probleemsituaties. Daarbij heb je als vroedvrouw een belangrijke en brede taak naar het gezin en de maatschappij toe over het verschaffen van informatie en advies rond voortplanting en seksualiteit. Deze taak valt onder de noemer gezondheidspromotie, waarbij de persoon in zijn totaliteit steeds centraal staat. Meer en meer neemt een vroedvrouw ook een volwaardige taak op in het domein van de vruchtbaarheidsproblematiek.

Toelatingseisen

Je moet in het bezit zijn van één van de volgende diploma's:
- een diploma secundair onderwijs
- een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
- een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid.

Een diploma of getuigschrift dat bij wet, decreet, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend, volstaat ook.

Toekomstmogelijkheden

Wat de tewerkstellingsmogelijkheden betreft maken we een onderscheid tussen de eerste en tweede lijn. In de eerste lijn werk je als vroedvrouw buiten het ziekenhuis, in een zelfstandige praktijk, een geboortecentrum, bij Kind en Gezin … De tweede lijn vindt plaats in het ziekenhuis, met ook hier meerdere mogelijkheden zoals de kraam- of verlosafdeling, prematurenafdeling, raadpleging,... Ook het onderwijs behoort tot de mogelijkheden.
De beroepspraktijk van een vroedvrouw is echter steeds in evolutie. Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven aanbieden, is het heel belangrijk dat je je als vroedvrouw levenslang bijschoolt. Wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk denken zijn hierbij essentieel. Beide vormen de leidraad in de praktische uitvoering van je beroep als vroedvrouw.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.
Instellingen (1)
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Steden (1)
StadLand
AntwerpenBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Vroedkunde

Bij welke instellingen kun je Vroedkunde volgen?

(1) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Vroedkunde?

(2) open dagen gevonden

In welke steden kun je Vroedkunde volgen?

(1) steden gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...