Fysica

WO Bachelor

Algemene informatie

De fysica is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van de fundamentele wetten van de natuur en met de eigenschappen van de materie. Het werkterrein van de fysicus strekt zich uit van de “extreem lage temperatuur” fysica (bv. supergeleiding) tot de “hoge energie” fysica (bv. plasmafysica), van het onooglijke kleine (bv. subatomaire of elementaire deeltjes-fysica) tot het onmetelijk grote (bv. kosmologie).

Ben je gefascineerd door wat er zoal achter de fysische werkelijkheid steekt? Ben je geboeid door het onooglijk kleine en het onmetelijk grote? Vraag je je af hoe de nieuwe technologieën tot stand komen en wil je vooral weten welke fysische wetmatigheden daaraan aan de grondslag liggen? Ben je geboeid door licht, ruimte, sterren, geluid, de opbouw van de materie? Ben je nieuwsgierig naar het hoe en het waarom van gassen, vloeistoffen, vaste stoffen en plasma’s; hoe ze zijn opgebouwd, hoe ze zich gedragen? De fysica bestudeert de fundamentele natuurwetten op zich, maar is tegelijk ook een basiswetenschap voor vele andere wetenschappen, van meer theoretisch tot meer toegepast. Je interesse is dus breed wetenschappelijk. Je bent zeker ook geboeid door experiment en theorie.

Vaardigheden
Als je fysica gaat studeren, heb je een goede basiskennis wiskunde en fysica nodig (6 uur wiskunde in combinatie met fysica wordt aanbevolen). Je beschikt over een analytische gees en je houdt van nauwkeurig werken, exact formuleren en degelijk verklaren. Je bent bereid om een onderzoekende houding aan te leren en bent leergierig over onderzoeksstrategieën en -technieken. ICT inzet (computerondersteund, programmatuur, simulatie of berekening) hoort er vaak bij.

Toelatingseisen

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:
1° een diploma van het secundair onderwijs;
2° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
3° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
4° een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
5° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma's wordt erkend.

Toekomstmogelijkheden

Je grondige wetenschappelijke vorming, je zin voor analyse en observatie, je kennis van onderzoeksmethodes zijn zeer nuttig voor een brede waaier van functies. Zowel op nationale als Europese schaal is er een groeiend tekort aan basiswetenschappers, waaronder fysici. Reeds in het secundair, maar ook in het hoger onderwijs, levert de leerkracht of docent fysica een belangrijke vormende bijdrage. In een bedrijfswereld waar nieuwe technologieën en wetenschappelijke technieken steeds belangrijker worden, vind je als natuurkundige gemakkelijk een plaats. Een groot aandeel van de afgestudeerden komt terecht in het onderzoek, anderen oefenen commerciële en beleidsfuncties uit in de dienstensector, bij de overheid, in internationale organisaties.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.
Instellingen (2)
Open dagen (2)
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Steden (2)
StadLand
KortrijkBelgië
LeuvenBelgië
Opleidingen (3)
OpleidingNiveau
Bio-elektronica & nanotechnologieWO Master
FysicaWO Master
SterrenkundeWO Master
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Fysica

Bij welke instellingen kun je Fysica volgen?

(2) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Fysica?

(2) open dagen gevonden

In welke steden kun je Fysica volgen?

(2) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(3) opleiding gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...