Predikant-Geestelijk verzorger (Predikantschap)

WO Master

Algemene informatie

Route binnen de masteropleiding Predikantschap

De masteropleiding Predikantschap, variant Predikant Geestelijk Verzorger leidt op tot het boeiende vak van geestelijk verzorger. Als geestelijk verzorger help en begeleid je mensen bij zingevings- en levensvragen in vaak moeilijke situaties. Geestelijk verzorgers zijn werkzaam in allerlei zorginstellingen: ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg etc. De opleiding is gericht op het verwerven en ontwikkelen van academische kennis, vaardigheden en attitude.

Opbouw

In het eerste semester wordt de basis voor de master gelegd. Na de cursus Roeping en Beroep die je met alle nieuwe master studenten van beide PThU vestigingen volgt op het Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht, staan er drie integratieve cursussen op het rooster. Vanuit elk van de drie onderzoeksgroepen (Beliefs, Practices en Sources) wordt een Engelstalige cursus aangeboden. Daarnaast volg je de cursussen Nederlandse kerkgeschiedenis, Medische Ehtiek, Psychopathologie en Religie.

Vanaf het tweede semester volg je een aaneengesloten beroepsvoorbereidend traject waarin sprake is van een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk (stage). In die periode ben je verbonden aan een zorginstelling. Op deze stageplekplek voer je observatie- en onderzoeksopdrachten uit en oefen je de verschillende beroepstaken, zoals het voeren van pastorale gesprekken, het opzetten en begeleiden van leerprocessen, het leiden van liturgische vieringen en bijdragen aan moreel beraad. In dezelfde periode volg je colleges die je voorbereiden op de beroepsuitoefening en werkgroepen waarin je samen reflecteert op de praktijkervaringen.

Specialisatie
Het laatste deel van de opleiding bestaat uit verdieping en specialisatie. Je volgt een cursus bij de faculteit GG&GW van de RUG, een methodologie cursus in een van de drie onderzoeksvelden:
- Systematische theologie
- Praktische theologie
- of Bijbelse en historische vakken

Je kiest een specialisatie binnen een van deze velden. Binnen die specialisatie schrijft je als afsluiting van je studie en thesis.

Toelatingseisen

 • Het bezit van een bachelor-diploma WO of;
 • Het bezit van een bachelor- diploma HBO Theologie;
 • Het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een graad bachelor WO
 • De kwalitatieve toelatingseisen, te weten:
  - Hebreeuws: 15 ECTS
  - Grieks: 18 ECTS (waarvan 6 ECTS NT Grieks)
  - Godsdienstwetenschappen (voorkeur islam): 6 ECTS
  - Bijbelwetenschappen: 6 ECTS
  - Reformatiegeschiedenis: 6 ECTS
  - Systematische theologie: 6 ECTS
  - Praktische theologie: 6 ECTS

Toekomstmogelijkheden

Na de opleiding kun je als geestelijke verzorger aan de slag in een instelling (ziekenhuizen, verpleeghuizen, etc). Tegelijk ben je predikant in de Protestantse Kerk van Nederland en als ambtsdrager bijvoorbeeld ook bevoegd om doop en avondmaal te bedienen.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.
Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (1)
OpleidingNiveau
Gemeentepredikant (Predikantschap)WO Master
Steden (1)
StadLand
GroningenNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Predikant-Geestelijk verzorger (Predikantschap)

Bij welke instellingen kun je Predikant-Geestelijk verzorger (Predikantschap) volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Predikant-Geestelijk verzorger (Predikantschap)?

(1) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Predikant-Geestelijk verzorger (Predikantschap) volgen?

(1) steden gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...