Hogeschool Leiden - Leiden

Instelling: Hogeschool Leiden
Vestigingen in: Den Haag, Leiden
Opleidingsniveaus: HBO Bachelor, HBO Master, Overig
Bezoekersadres: Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden
Postadres: Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden

Maatschappelijk werk & dienstverlening bij Hogeschool Leiden - Leiden

Als maatschappelijk werker bied je ondersteuning, advies en behandeling aan mensen die in de problemen zitten en het alleen niet meer redden. Ze verkeren in sociale, psychische of financiële moeilijkheden. Soms is er sprake van problemen op het werk of in het gezin, is er ruzie met de buren of kampt iemand met de sociale gevolgen van ziekte. Een combinatie van allerlei kwesties komt geregeld voor. Het één is ook vaak een gevolg van het ander! De maatschappelijk werker werkt ook voor asielzoekers. Bij deze groep kunnen onder meer oorlogstrauma’s, andere culturele gewoonten en taalmoeilijkheden voor problemen zorgen.

Doel en doelgroepen
De maatschappelijk werker heeft de beschikking over een gereedschapskist met methoden en technieken om mensen die knel zitten te helpen. Je kunt op een creatieve manier omgaan met je cliënten, hun partner, ouders, vrienden, buren en werkgever. Maar ook met andere hulp- en dienstverleners, zoals huisarts, thuiszorg en de politie. Je uiteindelijke doel is de cliënt zélf in staat te stellen zijn situatie op te lossen en daardoor (ongezonde) stress te reduceren. Je maakt een analyse van de draagkracht, de draaglast en het draagvlak van de cliënt, en vervolgens maak je een behandelplan. De doelgroepen van het maatschappelijk werk zijn qua achtergrond en cultuur zeer gevarieerd. Natuurlijk besteden we daar in de opleiding veel aandacht aan. Het spreekt vanzelf dat iedereen zich bij ons thuis moet kunnen voelen, van welke achtergrond ook.

Groeiende zelfstandigheid
Het beroep staat vanaf de eerste studiedag centraal. In het onderwijs gebruiken we concrete, ‘echte’ problemen en geven aanwijzingen om ze op verschillende manieren aan te pakken. In het eerste studiejaar bieden we veel begeleiding. Naarmate de studie verder vordert, krijg je steeds meer vrijheid. Binnen projecten ontwerp je zelf plannen en ontwikkel je een eigen aanpak. Omdat je ook steeds meer verstand krijgt van de theorie en voortdurend leert van elkaars ervaringen in de praktijk, kun je die steeds ingewikkelder opdrachten ook aan. Docenten ontwerpen het onderwijs. Ze bedenken steeds weer nieuwe, uitdagende opdrachten, waarbij je als student de kans krijgt jezelf goed te ontwikkelen. Behalve ontwerper van je studieprogramma, zijn ze ook docent, coach of trainer en beoordelen ze je resultaten.

Een herkenbaar beroep
Samenwerking met het werkveld en de beroepsvereniging staat hoog in het vaandel. Er is veel aandacht voor de verschillende methoden van het maatschappelijk werk. Je leert welke methodische aanpak bij welke cliënt en zijn probleem past. De opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) is relatief klein, waardoor er veel persoonlijk contact tussen de studenten onderling en met docenten is. Wij bieden je een persoonlijk getinte leerweg, die resulteert in een voor de veranderende samenleving goed toegeruste professional met een herkenbaar beroep.

Informatie over
Hogeschool Leiden - Leiden

Welke opleidingen kun je volgen aan Hogeschool Leiden - Leiden?

(28) opleidingen gevonden

Meer informatie over Leiden

Informatie over de kwalititeit van Hogeschool Leiden - Leiden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...