Hogeschool Leiden - Leiden

Instelling: Hogeschool Leiden
Vestigingen in: Den Haag, Leiden
Opleidingsniveaus: HBO Bachelor, HBO Master, Overig
Bezoekersadres: Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden
Postadres: Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden

Fysiotherapie bij Hogeschool Leiden - Leiden

Fysiotherapie is een kleinschalige opleiding waar laagdrempelig en persoonlijk contact tussen docenten en studenten plaatsvindt. Vanaf de eerste dag ben je concreet en praktisch betrokken bij de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut. Onder begeleiding van professionals, die voor een groot deel zelf in de fysiotherapiepraktijk werkzaam zijn, maak je je de competenties van de fysiotherapeut eigen. Het onderwijs is actueel, toekomstgericht en sluit aan bij jouw talent en behoefte. Je leert oog te krijgen en te houden voor de mens achter de patiënt. Je wordt expert in bewegen, je levert zorg op maat, geeft aandacht aan preventie en stimuleert zelfmanagement bij patiënten.

Als fysiotherapeut ben je specialist in bewegen en breng je houdings- en bewegingsklachten van patiënten in kaart en stel je diagnoses. Je ondersteunt de patiënt zodat de klachten verminderen, verdwijnen of niet erger worden. Je behandelt altijd in goed overleg met de patiënt. Hij is en blijft tenslotte verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Niet alle mensen die naar een fysiotherapeut gaan, kun jij helpen. Je verwijst als het nodig is, door naar andere hulpverleners.

Hoe werk je?
Fysiotherapeuten werken in een eigen praktijk, groepspraktijk of een multidisciplinair gezondheidscentrum, daarnaast zijn fysiotherapeuten werkzaam in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. Maar er werken ook fysiotherapeuten in de (top) sport, bedrijfsleven, onderwijs en in het wetenschappelijk onderzoek. De patiënten zijn even divers, van topsporter tot verstandelijk gehandicapte kinderen tot revalidatiepatiënt. Door de toenemende vergrijzing maken steeds meer ouderen gebruik van fysiotherapie. Zij hebben vaak meerdere aandoeningen met langdurige klachten, die je niet altijd meer helemaal kunt verhelpen. Om een patiënt effectief te behandelen, werk je vaak samen in een keten met andere zorgverleners. Gezamenlijk moet je dan ook zorgen dat de procedures, plannen en richtlijnen goed op elkaar zijn afgestemd.

Zelfredzaamheid en preventie
Als fysiotherapeut behandel je niet alleen, je coacht patiënten om zelfredzaam te zijn en verantwoord met de gevolgen van hun aandoening of ziekte om te gaan. Je geeft bijvoorbeeld preventieve voorlichting aan patiënten en specifieke risicogroepen. Zo leren ze gezond(er) te leven en kunnen ze klachten voorkomen. Je baseert die adviezen op je kennis van actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen en inzichten.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen
De opleidingen Fysiotherapie hebben een beperkte opleidingscapaciteit. Bij Hogeschool Leiden kunnen jaarlijks 170 studenten worden toegelaten. Er zijn twee mogelijkheden om te worden toegelaten: via loting of via decentrale selectie. Voor de loting moet je je vóór 15 mei aanmelden bij DUO. Kijk voor meer informatie op www.studielink.nl. De opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Leiden reserveert een aantal opleidingsplaatsen per jaar speciaal voor leerlingen die hun zelfstandigheid en ondernemingszin kunnen aantonen. Deze leerlingen kunnen meedoen aan de decentrale selectie.

Informatie over
Hogeschool Leiden - Leiden

Welke opleidingen kun je volgen aan Hogeschool Leiden - Leiden?

(28) opleidingen gevonden

Meer informatie over Leiden

Informatie over de kwalititeit van Hogeschool Leiden - Leiden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...