Universiteit voor Humanistiek - Utrecht

Instelling: Universiteit voor Humanistiek
Vestigingen in: Utrecht
Opleidingsniveaus: WO Master, WO Bachelor
Bezoekersadres: Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht
Postadres: Postbus 797, 3500 AT Utrecht

Bachelor en masters

In de bachelor Humanistiek ligt het accent op een brede academische vorming.Hiermee leg je een stevig fundament voor een masterstudie. Ook heb je een goede basis om de arbeidsmarkt te betreden. Je leert analytisch te denken, waarbij je tot de essentie van complexe vraagstukken doordringt om zo de knelpunten bloot te leggen en passende oplossingen te vinden. Je krijgt argumentatietechnieken aangereikt en bekwaamt je in een goede en heldere uitdrukkingsvaardigheid. 

 Humanistiek heeft twee zwaartepunten: zingeving en humanisering. Bij zingeving gaat het om de manier waarop mensen hun houding tegenover het leven en de samenleving bepalen. Centraal staan vragen als: wat is de zin van het leven? Overkomt het leven mij of kan ik daar zelf ook richting aan geven? 

 Bij humanisering richt de studie zich op het bevorderen van meer huma ne maatschappelijke verhoudingen en omstandigheden. In onze complexe samenleving komen tal van vragen op ons af. Denk aan relaties en werk, geluk en lijden, welzijn en ziek zijn. De studie Humanistiek doordenkt levensvragen in relatie tot maatschappelijke problemen van onze tijd. De politiek is van invloed op de keuzemogelijkheden die mensen hebben. Het economische klimaat speelt een rol. Onder omstandigheden van armoede ziet het leven er anders uit dan onder omstandigheden van welvaart. 

Humanistici zetten zich in voor een wereld waarin mensen zich persoonijk kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. Daar ligt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.


Speerpunten in de bachelor

Speerpunten in de bachelor zijn dialogische vorming, zelfreflectie en kosmopolitische vorming. Bij dialogische vorming gaat het om het vermogen jezelf te verplaatsen in de belevingswereld van de ander en die te begrijpen zonder je eigenheid te verliezen. Zelfreflectie is gericht op bewustwording van wie je bent en hoe je in het leven staat. Kosmopolitische vorming maakt je vertrouwd met overeenkomsten en verschillen tussen culturen, zodat je met een brede en open blik naar de wereld leert kijken en een maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef ontwikkelt.


Als je de De bachelor duurt drie jaar. Als je 

 

Master Humanistiek

De master Humanistiek is een driejarige, voltijdse wetenschappelijke beroepsopleiding, met net als in de bachelor, veel aandacht voor zowel theorie als praktijk. Afhankelijk van je persoonlijke talenten, biedt de master uitzicht op werk in geestelijke begeleiding, educatie, organisatie en beleid, wetenschap en onderzoek en in de media. Je loopt uitgebreid stage. Bovendien is er voldoende ruimte om je licht op te steken op andere universiteiten in het binnen- en buitenland. Je sluit je studie af met een afstudeeronderzoek en scriptie.

 

Master Zorgethiek en Beleid
De master Zorgethiek en beleid is een voltijdse, eenjarige masteropleiding gericht op professionals in de zorg. 
Je maakt grondig kennis met de zorgethiek en met zelfreflectie op verschillende zorgdomeinen vanuit een zorgethisch perspectief.

 

Zie ook www.uvh.nl

Informatie over
Universiteit voor Humanistiek - Utrecht

Welke opleidingen kun je volgen aan Universiteit voor Humanistiek - Utrecht?

(3) opleidingen gevonden

Meer informatie over Utrecht

Informatie over de kwalititeit van Universiteit voor Humanistiek - Utrecht

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...