Je bent terechtgekomen op een TKMST-archief pagina


Bekijk hier de meest recente informatie

Food & business - hbo bachelor


Algemene informatie
De opleiding Food & Business leidt op voor de functie van foodmarketeer. Je bent in staat om op het gebied van voeding behoeften en ontwikkelingen in de markt (trends) te vertalen naar een nieuw product of productieaanpassingen. Hierbij houd je rekening met hygiënische eisen, reclamedoelgroep, de productie en de problemen die je eventueel tegenkomt. Op het gebied van marketing ben je bijvoorbeeld in staat om door middel van marktonderzoek te beoordelen of een product aansluit bij de wensen van de consument. Als foodmarketeer vervul je vaak een spilfunctie tussen afdelingen als verkoop/marketing, research en development en productontwikkeling, internationale marketing, kwaliteitscontrole, logistiek van voedingsmiddelen, marktonderzoek en verkoop.
Vakken:
Voeding, microbiologie, scheikunde, toxicologie, grondstoffen, levensmiddelentechnologie, productontwikkeling, economie, marketing, consumentengedrag, methoden en technieken, marketingmix, retailmarketing, marketingmanagement, bedrijfsethiek, communicatie, Engels, informatica
Toelatingseisen
Profielen havo: C&M met economie of management & organisatie, E&M, N&G, N&T. Profielen vwo: C&M, E&M, N&G, N&T. Mbo-diploma: niveau 4.
Toekomstmogelijkheden
Afgestudeerden vervullen lijn- of staffuncties in de voedings- en genotsmiddelenindustrie, bijvoorbeeld binnen de vakgebieden: marketing, productmanagement, productontwikkeling en verkoop. Daarnaast ook in de levensmiddelenhandel (bijv. in supermarkten) op de vakgebieden: foodmarketing, assortiments- en formulemanagement. Afgestudeerden komen terecht binnen de voedingssector als productmanager, marketingmanager, assortimentsmanager, foodmarketeer en dergelijke. Ook functies in de in- en verkoop zijn mogelijk.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.