Je bent terechtgekomen op een TKMST-archief pagina


Bekijk hier de meest recente informatie

Leraar Basisonderwijs (Pabo) - hbo bachelor


Algemene informatie
Als leraar basisonderwijs heb je een voorbeeldfunctie voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Je gaat met kinderen om en leert hen de basisvaardigheden die zij in het leven nodig hebben. Belangrijke uitgangspunten bij het onderwijs aan deze groep zijn: hoe groeien kinderen individueel volwaardig op en welke rol speelt de leraar basisonderwijs daarbij? Je krijgt les in de vakken die in het basisonderwijs gedoceerd worden. Deze worden aangevuld met bijvoorbeeld: wiskunde, informatiekunde, techniek en gezondheidskunde. Daarnaast leer je hoe je om kunt gaan met (moeilijke) onderwijssituaties en hoe je daarbij jezelf kunt beoordelen. Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde komen zijn: Cultuurverschillen, maatschappelijke dilemma's en organisatie. De geleerde kennis wordt tijdens de studie regelmatig in praktijk gebracht. Vakken Onder meer: pedagogiek psychologie onderwijskunde Nederlands schrijven Engels logopedie rekenen wiskunde sociale aardrijkskunde.
Toelatingseisen
Profielen havo: C&M, E&M, N&G, N&T
Profielen vwo: C&M, E&M, N&G, N&T
Mbo-diploma: niveau 4
Wil je naar de pabo en heb je geen vwo-diploma of afgeronde hbo-opleiding? Dan moet je vanaf 1 augustus 2015 aan kenniseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Dit betekent dat je moet aantonen over genoeg kennis te beschikken over deze vakgebieden. Het doel van deze eisen is de kwaliteit van het onderwijs en, in het geval van de pabo, de kwaliteit van de leraren op de basisscholen te verbeteren.
Hoe voldoe ik aan de toelatingseisen?
1. Als je havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur en techniek geldt dat je aan de eisen voldoet wanneer je havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde of biologie.
2. Als je geen havo-eindexamen hebt gedaan in (één van) de vakken of nu een mbo-opleiding volgt, kun je door het maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen dat je daar al genoeg van weet. De toelatingstoetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo 4. Met de juiste voorbereiding zou je deze dus moeten kunnen halen.
Hulp beschikbaar
Als je in schooljaar 2014-2015 havo-eindexamen doet (ook in vavo) of in studiejaar 2011-2012, 2012-2013 of 2013-2014 bent begonnen aan het mbo, heb je je opleidings- of vakkenpakketkeuze niet kunnen aanpassen aan de nieuwe eisen. Daarom is er voor jou tijdelijk hulp beschikbaar via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.
Toekomstmogelijkheden
Na de opleiding kun je aan de slag in het basisonderwijs. Je kunt doorstromen naar bijvoorbeeld hbo-opleidingen als Opleidingskunde en Pedagogiek, of de wo-bachelor Pedagogische wetenschappen.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.