Je bent terechtgekomen op een TKMST-archief pagina


Bekijk hier de meest recente informatie

Liberal arts & sciences - wo bachelor


Algemene informatie
Liberal arts & Sciences is een brede Engelstalige interdisciplinaire bacheloropleiding. Tijdens de opleiding krijg je als gemotiveerde student met een brede belangstelling de mogelijkheid je talenten en interesses te onderzoeken en te ontwikkelen. Studenten Liberal arts & sciences worden opgeleid tot kritische academici met een brede algemene ontwikkeling. Je ontwikkelt intellectuele en wetenschappelijke vaardigheden.
De opleiding is gestoeld op het 'liberal education concept' dat ten grondslag ligt aan de Amerikaanse 'Liberal arts and sciences Colleges'. Dit onderwijsconcept, dat ook in de VS op zeer verschillende wijzen wordt ingevuld, is uitgewerkt op een wijze die past bij de Nederlandse context en traditie.
De bachelorfase bestaat uit drie studiejaren. In het eerste jaar maak je kennis met verschillende wetenschapsgebieden: met exacte vakken, bijvoorbeeld natuurkunde en informatica, met sociale wetenschappen, bijvoorbeeld sociologie en economie, en met de geesteswetenschappen, bijvoorbeeld letterkunde, geschiedenis, theologie en filosofie. Uit elk wetenschapsgebied kies je een aantal vakken. Daarnaast volg je werkgroepen waarin speciale aandacht wordt besteed aan de samenhang tussen de diverse vakgebieden en aan academische vaardigheden zoals schrijven, presenteren en argumenteren. Deze werkgroepen volg je gedurende de gehele opleiding. Zo verwerf je een interdisciplinaire attitude.
Aan het eind van je eerste jaar kies je een hoofdrichting. Een hoofdrichting bestaat uit een aantal cursussen die behoren tot een bepaald wetenschapsgebied. Daarnaast heb je vrije keuzeruimte waarin je cursussen kunt volgen uit andere disciplines of je verder kunt profileren op het gebied van je hoofdrichting. De cursussen in de vrije ruimte kun je kiezen uit het totale aanbod van de universiteit, maar je mag ook cursussen volgen bij een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit.
Met de invulling van je major en de vrije keuzeruimte bepaal je zelf je richting en kun je je voorbereiden op het masterprogramma dat je na de bachelorfase wilt volgen.
De opleiding liberal Arts & Sciences vraagt je om zelf keuzes te maken. Dat moet je natuurlijk verantwoord kunnen doen. Daarom is een belangrijke rol weggelegd voor je tutor, een docent die je adviseert bij de samenstelling van je studieprogramma en de keuze van je major.
Niet iedereen wordt toegelaten tot het (vaak internationale) programma van liberal arts and sciences. Kijk bij de desbetreffende instelling voor de toelatingscriteria.
Toelatingseisen
Vwo-profielen: C&M, E&M, N&T, N&G
Toekomstmogelijkheden
Na de opleiding Liberal Arts & Sciences beschikt je over denk- en redeneervaardigheden die nodig zijn voor adequate wetenschapsbeoefening en -toepassing. Je bent goed voorbereid op het volgen van een masteropleiding. De masteropleidingen waar deze bacheloropleiding toegang toe geeft zijn afhanelijk van de keuzes die na het eerste studiejaar gemaakt zijn.
Duur
Deze opleiding duurt 3 jaar.