Je bent terechtgekomen op een TKMST-archief pagina. Het kan zijn dat deze opleiding niet meer wordt aangeboden óf van naam is veranderd. We hebben wel aanverwante informatie gevonden!


Bekijk relevante pagina's

Criminologie - wo bachelor


Algemene informatie
Tijdens de universitaire Bachelor Criminologie hou je je bezig met de vraag wat criminaliteit is en wat de oorzaken en gevolgen zijn voor de samenleving. Binnen het vakgebied van de criminologie doet men onderzoek naar de slachtoffers en daders en de maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van criminaliteit. Actuele ontwikkelingen zoals DNA-databanken en het 'hacken' van computers spelen hierbij een belangrijke rol. Voor een criminoloog is niet alleen juridische kennis belangrijk; ook kennis van de sociale wetenschappen is onmisbaar.
Studieopbouw Criminologie
Het eerste jaar van de opleiding Criminologie kies je dan ook voor de opleiding rechten of sociale wetenschappen. Onder sociale wetenschappen vallen o.a. psychologie, bestuurskunde, sociologie en pedagogiek. In het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding Criminologie leer je bestaande kennis over criminaliteit en criminaliteitsbestrijding toe te passen op concrete en actuele problemen.
De opleiding criminologie is een interuniversitaire samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit. Je volgt colleges bij docenten van verschillende universiteiten.
Toelatingseisen
Vwo-profielen: C&M, E&M, N&G, N&T
Propedeuse rechten of sociale wetenschappen
Toekomstmogelijkheden
Na afronding van de universitaire Bachelor Criminologie kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding. Maar je kunt natuurlijk na je bachelor al direct aan de slag. Criminologen kunnen aan de slag als onderzoeker bij universiteiten, bij commerciële of aan de overheid verbonden onderzoeksinstituten en adviesbureaus of als beleidsmedewerker bij gemeenten, politie en justitie. Daarnaast zijn functies mogelijk in het gevangeniswezen, de reclassering, de slachtofferhulp, het bedrijfsleven en in de journalistiek.
Duur
Deze opleiding duurt 3 jaar.