Je bent terechtgekomen op een TKMST-archief pagina


Bekijk hier de meest recente informatie

Geneeskunde - wo bachelor


Algemene informatie
Deze opleiding richt zich op de algehele gezondheid van de mens. Daarom zul je een ruime interesse moeten hebben voor de werking van het menselijk lichaam, zowel voor de fysieke als de psychische aspecten. Eerst maak je kennis met de basiswetenschappen van de geneeskunde. Vervolgens komen de geneeskundige vaardigheden aan bod. Wat dat betreft is deze opleiding vooral praktijk- en patiëntgericht: als student krijg je al snel met patiënten te maken.
Een geneeskundige beperkt zich niet alleen tot het welzijn van zijn patiënten, maar heeft ook te maken met allerlei gezondheidsproblemen van de bevolking. Voorbeelden hiervan zijn stress, leefwijze en het milieu. De studie is tamelijk lang en de zelfstandige uitoefening van het geneeskundige vak zul je pas in de praktijk kunnen brengen na een aanvullende, gespecialiseerde opleiding van drie tot zes jaar.
Toelatingseisen
Vwo-profielen: N&G met natuurkunde, N&T met biologie
N.B.: Deze opleiding heeft een numerus fixus, wat betekent dat je ingeloot moet worden.
Toekomstmogelijkheden
Deze opleiding leidt op tot basisarts. Hierna kun je de opleiding vervolgen tot medisch specialist, zoals bijvoorbeeld huisarts, internist, gynaecoloog en oogarts. Je gaat dan –veelal als zelfstandige in een maatschap- je beroep uitoefenen in een specialistische praktijk of in een ziekenhuis of verpleeghuis. Naast medische beroepen, komen afgestudeerden terecht in de verzekerings-, bedrijfs- of sportgeneeskunde. Ze werken daar bijvoorbeeld als keuringsarts, revalidatiebegeleider, bedrijfsarts of beleidsmedewerker.
Duur
Deze opleiding duurt 6 jaar.