Je bent terechtgekomen op een TKMST-archief pagina

Beroep sociaal pedagogisch werker


Als sociaal pedagogisch werker werk je bij dagverblijf, internaat, gevangenis, psychiatrische instelling, bij een stichting voor jeugdhulp of een sociaal pedagogische dienst. Je houdt je bezig met de zorg- en hulpverlening aan kinderen, volwassenen en ouderen die last hebben van een handicap, ziekte of thuissituatie. Door deze omstandigheden hebben ze iemand nodig die ze helpt in de samenleving. Samen met ouders en docenten probeer je bijvoorbeeld een oplossing te vinden voor iemand met een handicap die graag wil werken of je praat regelmatig met iemand die een criminele achtergrond heeft, die zijn leven wil verbeteren. Je bezoekt elke cliënt een paar keer per week, samen met je collega’s heb je werkoverleg en kan je bepaalde problemen bespreken. Je schrijft rapporten over je cliënten voor de instelling waar je werkt.

De sociaal pedagogisch werker moet zich mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken, je moet goed met mensen kunnen omgaan en problemen kunnen oplossen. Je moet mensen goed kunnen begeleiden en vertrouwen geven. Daarnaast moet je in een groep kunnen werken en zelfstandig.