TKMST | Laatste examen: vaak onderbroken door gillende en rennende kinderen

Laatste examen: vaak onderbroken door gillende en rennende kinderen

Vandaag was mijn laatste examen, namelijk tekenen. Helaas was de gymzaal al opgeruimd en moesten wij in de mediatheek ons examen maken. Ik heb voor tekenen gekozen omdat ik op de middelbare school toch wel iets aan creativiteit miste. Onze tekenklas is best klein en heeft maar zestien leerlingen; dat vind ik wel fijn.

Ik was niet zenuwachtig omdat de vorige tekenexamens zonder al te veel leren best te doen waren. Het onderwerp van dit examen was ‘water’. Dit kon je terugzien in de vragen over waterflesjes, zwembaden en de Ark van Noach. Ik had van tevoren een aantal kenmerken en een klein verhaaltje per kunststroming opgeschreven, wat achteraf onnodig was.

Omdat er op school gewoon werd lesgegeven, werden wij vaak onderbroken door gillende en rennende kinderen. De vragen waren niet moeilijk. Wel ging het veel over de architectuur van een gebouw; een onderwerp waar wij niet veel tijd en aandacht aan hebben besteed in de lessen.

Veel vragen leken op elkaar (noem drie aspecten van de voorstelling, noem drie aspecten van de vormgeving). De toets was daarom een beetje eentonig wat ik wel jammer vond! Bij het nakijken van mijn antwoorden zag ik dat ik vaak te moeilijk had gedacht en daarom een aantal punten misgelopen ben. Al met al verwacht ik wel gewoon een voldoende.

Ik had mijzelf voorgenomen niet naar de correctievoorschriften te kijken, maar nieuwsgierig als ik ben, heb ik dat toch gedaan. Gelukkig heb ik voor alle toetsen, behalve M&O, een voldoende. Ik verwacht dus eigenlijk wel dat ik ben geslaagd!