TKMST | Verschillende niveaus op het Mbo

Verschillende niveaus op het Mbo

Keuzes, keuzes keuzes..

Als je straks klaar bent op de middelbare school en je hebt vmbo- tl, basis of kader gedaan, dan staat er een grote keuze te wachten. Je gaat verder leren in de richting van een beroepskeuze op het Middelbaar Beroep Onderwijs (Mbo). Je stroomt dan door in een mbo-niveau, namelijk niveau 1, 2, 3 of 4. En of dat niet genoeg was, is er ook nog een keuze tussen BOL en BBL. Voor een deel hangt dit af van je diploma die je op het voorgezet onderwijs hebt gehaald, maar er zijn altijd uitzonderingen.

 

De verschillende niveaus

Wat houden de verschillende niveaus in?

 

Niveau

Duur

Wat kun je?

Niveau 1, ook wel Entree opleiding

1 jaar

Je stroomt door naar een niveau 2 opleiding, maar kunt nog niet beginnen met werken.  

Niveau 2

2 tot 3 jaar

Je hebt een startkwalificatie om te werken en je bent niet meer leerplichtig.

Niveau 3

2 tot 4 jaar

Je bent beroepsprofessional voor zelfstandig uitvoerbaar werk.

Niveau 4

3 tot 4 jaar

Volledig zelfstandig uitvoerend werk. Je bent breed inzetbaar of je hebt je gespecialiseerd.

Bron: www.kiesmbo.nl


Verschil tussen BOL en BBL

Allereerst is het goed om te weten waar deze afkortingen voor staan. BOL= Beroeps Opleidende Leerweg. BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg. Het grootste verschil is in feite dat een BBL-traject een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever en daarnaast vaak maar één dag in de week naar school gaat en daar les volgt. Bij een BOL–opleiding zit je vijf dagen in de week op school en volg je voornamelijk les, afgewisseld met stageperiodes.

 

 

 

 

Niveau

Toelatingseis

Wat kun je?

Basis

 

Diploma (BB)

Je kunt beginnen aan een opleiding op Niveau 2

Kader

Diploma (KL)

Je kan starten op niveau 3 en mogelijk niveau 4. Voor niveau 4 moet je mogelijk eerste een toelatingstoets halen.

VMBO-TL

Diploma (TL)


Je kunt een opleiding volgen op niveau 3 en 4, maar kunt ook instromen in 4 Havo.

Havo- VWO

Overgangsbewijs van jaar 3 naar jaar 4

Heb je een overgangsbewijs van jaar 3 naar jaar 4? Dan kan je beginnen aan een Mbo opleiding op elk niveau.

Geen VMBO- diploma

Geen diploma

Zonder diploma moet je een entreeopleiding doen. Daarna kun je doorstromen naar een niveau 2 opleiding.

 Bron: www.kiesmbo.nl

 

Handig om te weten!

  •          Vanaf 2016 hebben alle Mbo studenten recht op een studenten ov chipkaart.
  •          Ben je onder de 18 jaar, dan wordt je studie betaald door de overheid omdat je nog leerplichtig bent.
  •          Ben je boven de 18 jaar? Dan moet je wel lesgeld betalen. Dit is ieder jaar verschillend en wordt bepaald door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Houd rekening met 1300- 1400 euro per jaar.
  •          Doe je een BBL opleiding, dan kan het zo zijn dat het bedrijf waarvoor jij gaat werken je studie betaald. Maar het kan ook zijn dat je cursusgeld moet betalen.  
  •          Ben je 18 jaar of ouder en je volgt een voltijdsopleiding op het Mbo heb je recht op studiefinanciering. Vraag dit drie maanden van te voren aan via DUO.

 

Tot slot verschilt het per opleiding welke benodigdheden er nodig zijn. Denk hierbij aan boeken, readers, een laptop of tablet, speciale (werk)kleding of gereedschappen.