TKMST | Wat moet je weten: Stage lopen

Wat moet je weten: Stage lopen

Stagelopen houdt in dat je voor een bepaalde tijd aan de slag gaat bij een bedrijf, organisatie of instelling. Wat je op school hebt geleerd, pas je toe in de praktijk. Stagelopen is een goede manier om erachter te komen hoe jouw vak in het echt uitziet. Wat doe je overdag? Wat zijn leuke en minder leuke kanten? En is dit echt de richting die je op wilt?

Wanneer loop je stage?
Stagelopen is niet bij iedere opleiding verplicht. Bij universitaire opleidingen zijn vaak geen stages. Bij hbo- en mbo-opleidingen is het wel gebruikelijk. Vaak heb je meerdere stages tijdens je studie. Bijvoorbeeld een snuffelstage in het begin en grotere stage in het laatste of voorlaatste studiejaar.

Soorten stages
Stages zijn er in alle soorten en maten:

  •          Snuffelstage: Een snuffelstage is bedoeld om jou kennis te laten maken met het vak dat je beoefent. Vaak in het eerste jaar van een mbo- of hbo-opleiding.
  •          Meeloopstage: Bij een meeloopstage voer je onder begeleiding belangrijke taken uit op het gebied van jouw vak. Vaak in het derde jaar van zowel mbo-, hbo- als wo- opleidingen.
  •          Afstudeerstage: Een afstudeerstage doe je in het laatste jaar van je hbo- of wo- opleiding. Je doet onderzoek, werkt een tijd bij een bedrijf en schrijft daarover je eindscriptie, vaak in de vorm van een adviesrapport.
  •          Werkend leren: Tijdens een mbo-opleiding is er altijd een verplichte stageperiode. Soms wordt deze stage gecombineerd met een baan in het bedrijf. Maakt dit meer dan 60% deel uit van de opleiding, dan is er sprake van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Wordt er een kleiner deel gebruikt voor de stage, dan heet het de Beroep opleidende Leerweg (BOL).

Hoe lang?
Hoe lang een stageperiode duurt hangt af van zowel de opleiding als de soort stage. Zo duurt een snuffelstage meestal tussen de twee en negen weken en een afstudeerstage tussen de zes en 40 weken. Bij sommige stages loop je vijf dagen in de week mee en bij andere een keer per week.

Stagevergoeding
De stagevergoeding is een beloning die je krijgt voor het uitvoeren van werkzaamheden als stagiair. Bedrijven zijn niet wettelijk verplicht om een stagevergoeding te betalen. Zo is het bij zorggerelateerde stages niet altijd gebruikelijk. Wanneer je wel een vergoeding krijgt, is dat doorgaans tussen de 200 en 450 euro per maand.

Stagebegeleiding
Het doel van een stage is om jou zoveel mogelijk te leren over het vak in de praktijk. Er is zowel op school als in het bedrijf een aanspreekpunt voor jou. Het is belangrijk om met die persoon duidelijke afspraken te maken. Wat verwachten jullie van elkaar? Het is de bedoeling dat je zelf taken oppakt binnen een stage, maar check dat van tevoren en stel vragen waar dat nodig is. Je bent daar tenslotte om te leren en niemand verwacht van jou dat je alles in een keer kunt.  Zijn er problemen tijdens je stage, probeer die dan eerst bij het bedrijf zelf op te lossen, lukt dat niet, schakel dan je schoolbegeleider in.

Benieuwd hoe andere studenten een stage ervaren?
Lees het interview met Kirsten over haar stage in Zuid-Afrika!