Studenten over emancipatie: ‘Vrouwen zijn gewoon hard nodig’

Geschreven op: 29 apr 2021
Studeren en Studentlife

Op 8 maart is het internationale vrouwendag en staan we stil bij de (on)gelijkheid tussen man en vrouw. Mannen en vrouwen zijn voor de wet gelijk, maar toch bestaat er een loonkloof. Vrouwen verdienen in het bedrijfsleven gemiddeld zeven procent minder dan mannen, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Is het nog nodig om te vechten voor een gelijke behandeling tussen man en vrouw? Wij vroegen ons af wat studenten vinden van de huidige emancipatie en de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Wij spraken drie studenten en legden hen verschillende stellingen voor. Aan het woord zijn: Eefje (18), Carlijn (19) en Yentl (17).

De Tweede Kamer besloot vorig jaar tot een vrouwenquotum voor hoge posities in beursgenoteerde bedrijven. Zo wordt het aantal vrouwen in topfuncties vergroot.

Eefje:
 “Ik vind dat bedrijven vrouwen moeten aannemen vanwege hun competenties en niet vanwege een quotum. Dit gaat juist in tegen het principe van gelijkheid tussen man en vrouw.”
Carlijn: “Ik heb niet het gevoel dat vrouwen worden achtergesteld. Vroeger wel maar nu niet meer.”
Yentl: “Ik vind het juist goed dat dit gebeurt. Er moeten meer vrouwen aan de top komen, zodat mannen en vrouwen nog gelijkwaardiger worden.”

Vrouwen en mannen moeten allebei de mogelijkheid krijgen voor hun kind te zorgen, nu ligt deze verantwoordelijkheid vaak bij vrouwen.

Eefje: “Ik vind dat iedereen voor zichzelf moet bepalen wat hun rol in het gezin is. Dit hoeft niet per se iets te maken te hebben met geslacht maar met de carrière, het karakter en de levensstijl van de personen.”
Carlijn: “Mannen hebben evenveel recht op zwangerschapsverlof als vrouwen.”
Yentl: “Ik vind dat de man net zo goed voor het kind moet zorgen, zonder zijn zaad was het kind er niet geweest.”

Vrouwen en mannen moeten gelijke kansen krijgen. Nu spelen stereotype beelden over mannen en vrouwen vaak een rol in films en op reclames. 

Eefje: “De stereotype man en vrouw worden zo neergezet omdat dit komisch is. Zo blijft het natuurlijk wel bestaan en denken mensen dat dit zo hoort. Deze stereotypen bestaan al zo lang en zijn daarom erg moeilijk te veranderen. Beginnen bij meer gelijk verdeelde rollen in de media is wel een goede eerste stap om deze stereotypen langzaam te laten verdwijnen.”
Carlijn: “Ik stoor mij er zelf niet aan op televisie.”
Yentl: “Ik vind dit heel erg meevallen. Zelf heb ik het niet zo door op televisie.”

Evenveel vrouwen als mannen moeten besluitvormende posities bekleden. Nu zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in bijvoorbeeld politiek, wetenschap en het bedrijfsleven.

Eefje: “Vrouwen moeten dezelfde kansen krijgen als mannen, maar alleen om hun talenten en niet om een bepaald aantal vrouwen te behalen, omdat dit volgens de regels moet. Als je vrouwen de kans geeft zich net zo te laten ontwikkelen als mannen en als je hen exact dezelfde kansen geeft neemt het aantal hoger opgeleiden en geschikte vrouwen ook automatisch toe.
Carlijn: “Als we vrouwen vanaf jongs af aan leren dat ze dezelfde potentie hebben als mannen en we hen dezelfde kansen geven om zichzelf te ontwikkelen, neemt het aantal geschikte vrouwen toe.”
Yentl: “Als vrouwen zelf hogerop willen komen moet daar ruimte voor zijn. Ik denk dat het goed is voor het evenwicht als meer vrouwen een hogere positie innemen.”

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen voor hetzelfde werk minder verdienen. Terecht. Moeten ze maar beter onderhandelen.

Eefje: “Vrouwen en mannen moeten voor exact hetzelfde werk ook exact hetzelfde salaris krijgen. Mannen en vrouwen moeten betaald krijgen naar hun skills en niet naar hun geslacht. Ik ben het er wel mee eens dat vrouwen soms meer hun mond mogen opentrekken als ze vinden dat ze ongelijk behandeld worden. Mannen doen dit veel vaker en worden dan ook serieus genomen. Als een vrouw met een redelijk bezwaar naar haar baas stapt, moet er naar haar geluisterd worden, maar de verantwoordelijkheid van de eerste stap ligt wel bij de vrouw.”
Carlijn: “Ik ben het hier ook niet mee eens. Vrouwen werken even hard dus moeten net zoveel verdienen.”
Yentl: “DIT VIND IK ECHT BULLSHIT. Stel je voor dat je alleen nog maar mannen op kantoor hebt; vrouwen zijn gewoon hard nodig. Misschien nog wel harder dan mannen.”