Een samenvatting schrijven doe je zo!

Geschreven door: Mirthe van Liesdonk
Op: 5 dec 2023
Tips
Je kunt er in je middelbare schoolcarrière niet omheen: de samenvatting. Het schrijven van een samenvatting is het ideale middel om een grote hoeveelheid lesstof in korte tijd te leren. Maar hoe doe je dat? Met deze tips maak je zo een geweldige samenvatting.

Lees alles grondig door

Om een samenvatting te kunnen maken is het van groot belang dat je alle stof die je moet leren eens
grondig doorleest. Het is namelijk erg belangrijk om te weten waar de stof van je vak ongeveer over
gaat. Geen zin om alles grondig te lezen? Lees je tekst dan oriënterend, hierbij kijk je naar de koppen,
afbeeldingen, vetgedrukte woorden en begrippen. Zo weet je toch ongeveer waar de tekst over gaat
zonder dat je alles hebt door hoeven lezen.

Schrijf steekwoorden op

Om een goede samenvatting te schrijven, is het handig om als eerste steekwoorden op te schrijven.
Steekwoorden zijn woorden die belangrijk zijn en die een beeld geven van wat de tekst ongeveer
inhoudt. Vaak staan om de steekwoorden heen belangrijke stukken informatie; schrijf daarom de zin
die voor en na het steekwoord staat ook op.

Let op nevenschikkende voegwoorden

Nevenschikkende voegwoorden zijn van groot belang in een tekst, deze woorden geven namelijk een
reden of een antwoord op het begrip ervoor of erna. Let dus naast de steekwoorden ook op
nevenschikkende voegwoorden, want daar is vaak belangrijke informatie terug te vinden die
belangrijk is om op te schrijven in je samenvatting.

Gebruik je eigen woorden

Bij het schrijven van een samenvatting is het erg belangrijk dat je de informatie opschrijft in je eigen
woorden. Het heeft namelijk geen zin om dingen over te schrijven die je niet begrijpt, leg dingen
daarom uit op jouw eigen manier zodat de stof wel begrijpelijk is voor je.

Schrijf een korte samenvatting

Het heeft geen zin om hele lappen tekst over te schrijven. Ten eerste leer je er niks van, en ten
tweede kost een korte samenvatting gewoon minder tijd om te leren. Schrijf alleen op wat echt
belangrijk is en laat bijzaken erbuiten. Je hoeft namelijk alleen te leren wat echt belangrijk is, en niet
alles er omheen.

Maak een begrippenlijst

Veel moeilijke begrippen in je samenvatting? Schrijf ze op in een begrippenlijst. Als er in je
samenvatting veel begrippen zitten die je moeilijk kan onthouden, dan is het slim om ze ergens nog
eens apart op te schrijven zodat je ze nog eens herhaalt en je ze ook extra kan leren.

Voeg een woordweb toe

Zijn er veel begrippen in je samenvatting die verbanden hebben met elkaar? Dan zou je ze eens in een
woordweb kunnen zetten. Zet in het midden van je pagina het hoofdonderwerp en daaromheen de
deelonderwerpen. Zo zie je in één oogopslag wat belangrijk is en krijg je dus meteen overzicht in de
stof die je moet leren.

Over Mirthe van Liesdonk