Agricultural Production Chain Management

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Deze Engelstalige master is voor specialisten werkzaam in bedrijven en organisaties die zich bezighouden met agrarische voedselproductie, -verwerking, -marketing, -kwaliteitscontrole en -logistiek.
Boeren, verwerkingsbedrijven, handelsfirma's en partijen die de afzet reguleren dienen de samenwerking in de keten te optimaliseren, gedeelde waarden te benoemen en belangen te stroomlijnen. De partijen die opereren in deze agrarische keten zijn, in deze tijden van snelle veranderingen, gebaat bij innovatief denken en nieuwe benaderingen. Een nieuwe manier van denken en doen die past bij de aankomende generatie hoger opgeleiden.
Studenten master of Agricultural Production Chain Management opereren in een werkveld van agri-food ketens dat zich uitstrekt van desolate boerderijen in Zuid-Oost-Azië tot de drukke marktplaatsen van de Europese Unie. De wereld is het speelveld en tegelijk je werkplek.
Drie fasen
Het programma bestaat uit drie fasen: analyse van waardeketens, ontwikkeling van waardeketens en geïntegreerd beheer van waardeketens. Gedurende de opleiding ontwikkelen de competenties van de studenten zich. Zij krijgen zicht op het functioneren van organisaties en/of bedrijven die betrokken zijn bij agrarische voedselproductie. Inclusief de wereldwijde vraag- en aanbodproblematiek en politieke aspecten die van invloed zijn op het werkveld.

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2023 over aspecten van deze opleiding?

Deze opleiding
Agricultural Production Chain Management
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
7.8 7.8 0
Deze opleiding
Agricultural Production Chain Management
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.3 8.3 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8.1 8.1 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.1 8.1 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten bijvoorbeeld de aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding, de kwaliteit van de toetsing op vaardigheden en de bruikbaarheid van feedback.
Toetsing en beoordeling
7.7 7.7 0
Toon meer

Adres:
Larensteinselaan 26a
6882 CT Velp