Archeologie

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Tijdens de Master Archeologie kun je je kennis van methoden en technieken van archeologisch onderzoek verder uitbreiden. Je maakt kennis met de theoretische en methodologische ontwikkelingen binnen het vakgebied van de archeologie en je houdt je bezig met bronnenonderzoek. Daarbij komen zowel primaire bronnen (zoals prehistorisch, archeobotanisch of archeozoölogisch materiaal, afkomstig uit een opgraving, een survey of uit een collectie), als secundaire bronnen (zoals historisch kaartmateriaal, Gis gegevens, historische bronnen en afbeeldingen) aan bod.

De Universitaire Master kun je volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam.

Rijksuniversiteit Groningen

De RUG kent twee afstudeerrichtingen: pre- & protohistorie, en klassieke & mediterrane archeologie. Binnen beide richtingen bestaat de mogelijkheid tot specialisatie in de ecologische (biologische) archeologie. Aan de RUG wordt zowel een doorstroommaster als een onderzoeksmaster aangeboden.

Universiteit Leiden

Binnen de Engelstalige master aan de UL heb je keuze uit de volgende zes specialisaties: science-based archaeology, European prehistoric archaeology, classical archaeology, archaeology of the near east, archaeology of Asia en archaeology & history of native American peoples.

Universiteit van Amsterdam

De UvA kent de volgende specialisaties: Europese archeologie en mediterrane archeologie.Aan de UvA wordt archeologie als onderzoeksmaster aangeboden. Je leert methoden en technieken van veldwerk kennen.


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven