Beleid, Communicatie en Organisatie

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Waarom is de ene start up succesvoller dan de andere? Waarom weet de ene organisatie zich goed aan te passen aan een nieuwe situatie en de ander niet? Heeft dat te maken met de strategie, de structuur of de medewerkers?

Organisaties zijn vaak groot en complex. De vraag naar deskundigen die in een tijd waar onze maatschappij en organisaties anders moeten worden ingericht en vanuit verschillende disciplines complexe vraagstukken binnen de organisatie kunnen oplossen, is dan ook groot. De masteropleiding Beleid, Communicatie en Organisatie bied je een multidisciplinair perspectief.
Je leert hoe veranderprocessen verlopen, welke samenwerkingsproblemen zich voordoen, hoe communicatie het gedrag van medewerkers beïnvloedt en hoe je deze kennis kunt inzetten in de praktijk. Tijdens de studie leer je de theorie direct te verbinden met de praktijk. Zo werken de docenten vaak samen met of in opdracht van bedrijven, organisaties en instellingen. Na het voltooien van je studie beschik je over een breed theoretisch inzicht met betrekking tot strategie en beleid, sociale netwerken, organisatiegedrag en communicatie. Bovendien weet je deze inzichten toe te passen op de relevante vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van verschillende soorten organisaties zoals bedrijven, (semi-)overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2023 over aspecten van deze opleiding?

Deze opleiding
Beleid, Communicatie en Organisatie
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.7 8.7 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de inhoud van de opleiding, denk bijv. aan het niveau van je opleiding, de aansluiting op je vooropleiding en de kwaliteit van het studiemateriaal.
Inhoud
7.6 7.6 0
Deze opleiding
Beleid, Communicatie en Organisatie
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8 8 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.8 7.8 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.7 7.7 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten bijvoorbeeld de aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding, de kwaliteit van de toetsing op vaardigheden en de bruikbaarheid van feedback.
Toetsing en beoordeling
7.5 7.5 0
Toon meer

Adres:
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam