Biologie

Niveau
Graad
Vorm
Sector

Tijdens de Master Biologie vergroot je je kennis, inzicht en praktische vaardigheden op natuurwetenschappelijk - met name biologisch – terrein. Alle aspecten van leven, de natuurlijke omgeving, het milieu en de rol van de mens komen aan de orde. Je houdt je onder andere bezig met het ophelderen van het genoom en het kloneren van organismen. Ook de problematiek door de opwarming van de aarde en CO2-uitstoot staan centraal, en de verdroging en verzuring van het land. Daarnaast is er veel aandacht voor het behoud van de biodiversiteit op aarde, water- en bodemverontreiniging en het ecologisch verantwoord inrichten van natuurgebieden. Het onderzoek kan variëren van onderzoek in open (natuur-)gebieden tot moleculair en genetisch gericht onderzoek in laboratoria.

De Master Biologie wordt aangeboden aan de Radboud Universiteit Nijmgen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit  Amsterdam en Wageningen Universiteit.

Radboud Universiteit Nijmegen

De opleiding wordt in het Engels gegeven. De RUN biedt vijf varianten van deze master aan: management & application, communication, research, education en communication/education.

Rijksuniversiteit Groningen

Aan de Rijksuniversiteit Groningen kun je grotendeels je eigen programma samenstellen uit modules van de afzonderlijke masteropleidingen ecologie, mariene biologie, medische biologie en moleculaire biologie & biotechnologie. De RUG biedt een aparte hoofdstroom aan binnen deze master: Gedrags- en Neurowetenschappen is een aparte studie die zich richt op de verschillende factoren die invloed hebben op hersenen en gedrag van mens en dier.

Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden biedt de volgende tien specialisaties aan: animal biology, biodiversity in time & space, evolutionary & ecological sciences, molecular plant biotechnology, molecular & cellular biology, natural products, sustainability & biodiversity, biology & science-based business, biology & communication en biology & education.

Vrije Universiteit Amsterdam

Op de Vrije Universiteit Amsterdam kun je binnen deze brede master kiezen voor een onderzoeks-, maatschappij (beleid) dan wel een communicatie of educatieprogramma. Binnen het onderzoeksprogramma kun je kiezen voor de differentiaties: cell biology, plant science, ecology en brain & behavior.

Wageningen Universiteit

Je kunt kiezen uit de volgende specialisaties: celbiologie, plantenbiologie, dierbiologie, ecologie & biodiversiteit en theoretische biologie.


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven