Biomedische wetenschappen

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

De Bachelor Biomedische wetenschappen, ook wel aangeduid met Medische Biologie, is gericht op de factoren die gezondheid en ziekte van de mens beïnvloeden. Onze kennis van de bouwstenen van het leven is de laatste decennia enorm toegenomen. Vanuit die basis worden in de medische wetenschap voortdurend vorderingen gemaakt met het ontrafelen van de fundamentele mechanismen die ten grondslag liggen aan gezondheid en ziekte van de mens. Zo komen mogelijkheden voor diagnose, behandeling en preventie in zicht. Tijdens de opleiding leer je hoe het lichaam functioneert bij gezondheid en bij ziekte, wat mogelijke oorzaken van ziekte zijn, welke de beschikbare methoden en technieken van onderzoek zijn, hoe ze werken en hoe ze kunnen worden ingezet bij de beantwoording van vragen over het ontstaan van ziekten en de mogelijkheden van behandeling.

Vakken Biomedische wetenschappen

-Humane biologie
-Stralingshygiëne
-Moleculaire genetica
-Celbiologie
-Immunologie
-Microbiologie

Toelatingseisen


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven