Biowetenschappen

Niveau
Graad
Vorm
Sector

Deze opleiding vormt een academisch gerichte bachelor in toegepaste Biowetenschappen. Vanuit een brede kennis van wetenschap en (bio)techniek verwerft de bachelor beroepsspecifieke en academische competenties. Hij lost biotechnische problemen op, beheerst bioprocessen en -installaties, ondersteunt technisch aankoop- en verkoopsdiensten of ontwerpt nieuwe producten en processen; dit alles uiteraard binnen het domein van de toegepaste biowetenschappen, met name land- en tuinbouw, natuur en milieu, voedingsindustrie. Uitstroom naar het bedrijfsleven is voor de bachelor mogelijk.

In de derde bachelorfase kies je een van de vijf opties:

  • Animal life
  • Landbouwkunde
  • Natuur en milieu
  • Tuinbouwkunde
  • Voedingsindustrie


De opleiding is vooral een degelijke voorbereiding op verwante mastersopleidingen die het gekozen vakgebied verbreden en verdiepen en die de academische bachelorcompetenties verder uitdiepen. De master voert de beroepstitel Industrieel Ingenieur.

Dit is een van de minst gekende opleidingen in Vlaanderen, met een chronisch tekort aan afgestudeerden.

Toelatingseisen


Adres:
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel

Deze instellingen hebben ook een open dag