Cognition, Language and Communication

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Bij Cognition, Language and Communication (CLC) onderzoek je vanuit de psychologie en de exacte wetenschappen het verband tussen denken, taal en communicatie. Die combinatie levert je een unieke Bachelor of Science op die je nergens anders in Nederland kunt behalen.
Cognitie omvat alle mentale processen die je iedere dag, al dan niet bewust, inzet voor taken zoals rekenen, muziek, plannen en taal. De studie van cognitie – de cognitiewetenschap – pakt uit allerlei vakgebieden inzichten en methoden mee. Als cognitive scientist krijg je dan ook te maken met psychologie, neurowetenschap, filosofie, kunstmatige intelligentie, logica en taalwetenschap en leer je tussen deze vakgebieden verbindingen te leggen.
Taal en communicatie vormen de ruggengraat van de opleiding. Je bestudeert het verband tussen het menselijke taalvermogen en bijvoorbeeld aandacht, abstract denken, rekenen, het geheugen, logica, overtuigingskracht en het vermogen om je in de ander te kunnen verplaatsen. Een CLC’er is een denker en een doener! Deze bachelor heeft een internationale oriëntatie: veel studiemateriaal is in het Engels en soms krijg je ook college in het Engels. Tegelijkertijd leer je om je op een academisch niveau uitstekend uit te drukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Een goede beheersing van beide talen is daarom essentieel om de opleiding succesvol te kunnen volgen.

Toelatingseisen

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 12
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 48

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2023 over aspecten van deze opleiding?

Deze opleiding
Cognition, Language and Communication
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.2 8.2 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de inhoud van de opleiding, denk bijv. aan het niveau van je opleiding, de aansluiting op je vooropleiding en de kwaliteit van het studiemateriaal.
Inhoud
7.4 7.4 0
Deze opleiding
Cognition, Language and Communication
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.8 7.8 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.2 7.2 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.5 7.5 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten bijvoorbeeld de aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding, de kwaliteit van de toetsing op vaardigheden en de bruikbaarheid van feedback.
Toetsing en beoordeling
7.5 7.5 0
Toon meer

Adres:
Gebouw E, Roetersstraat 11
1018 WB Amsterdam