Communicatiewetenschap

Niveau
Graad
Vorm
Sector

De universitaire Bachelor Communicatiewetenschap houdt zich bezig met het onderzoeken en ontwerpen van communicatieprocessen en -middelen. De communicatiewetenschap verdiept zich in de psychologische, organisatorische en creatieve facetten van het overbrengen van informatie.

De opleiding is met name gericht op de massacommunicatie. Mensen ontvangen hun informatie meestal via media die voor iedereen toegankelijk zijn: kranten, televisie, radio, tijdschriften, films en bladen. Andere communicatiemiddelen waar je wellicht niet meteen aan zou denken, zijn onder meer mode, popmuziek, prikborden en affiches.
Hoe de massacommunicatie op een doeltreffende manier wordt ingezet, is een onderdeel van de communicatiewetenschap. Ook wordt onderzocht hoe communicatie - op allerlei niveaus - zich afspeelt en aan welke regels communicatie gebonden is. Een derde aspect vormt de communicatie tussen bedrijven onderling en instanties. Hiermee krijg je te maken door bijvoorbeeld het vak public relations.

Communicatiewetenschap is een brede en praktische studie, gericht op het bedrijfsleven en overheidsorganisaties, maar ook op de wetenschap zelf. De studie is met name gericht op het bewust bedenken en plannen van communicatie, vanuit een solide theoretische basis en gedegen onderzoek.

Vakken Communicatiewetenschap

-Inleiding in de communicatiewetenschap
-Media & communicatie
-Massacommunicatie
-Medialeer
-Cultuur
-Marketingcommunicatie
-Mediabeleid
-Public relations
-Communicatiekundig ontwerpen
-Methoden & technieken

Toelatingseisen


Adres:
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk

Deze instellingen hebben ook een open dag