Earth and Environment

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De master Earth and Environment verbindt hydrologie, meteorologie en bodemkunde. Als Wageningse aardwetenschapper bestudeer je onze Aarde, inclusief haar atmosfeer, op verschillende ruimte- en tijdschalen. Je leert over de fysische, chemische en biologische processen in het aardsysteem, met een focus op de kritische zone: het gebied waar de verschillende compartimenten (pedosfeer, hydrosfeer, atmosfeer en biosfeer) het meest actief op elkaar inwerken. Deze kritische zone is ook de plek waar natuurlijke processen en menselijke behoeften vaak botsen, wat leidt tot een vele uitdagingen. Droogte en wateroverlast, bodemdegradatie, verlies aan biodiversiteit, vervuiling van het milieu, kwetsbaarheid voor extreem weer, klimaatverandering en de energietransitie zijn slechts enkele voorbeelden van de uitdagingen die dringend moeten worden aangepakt. Op basis van veldwaarnemingen, laboratoriumexperimenten en modelontwikkeling kun je scenario's ontwikkelen die verwachte veranderingen beschrijven. Zo kun je een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van het beheer van natuurlijke hulpbronnen en het wegnemen van belemmeringen voor duurzame ontwikkeling. Binnen het programma kun je je specialiseren in Hydrology and Water Resources, Meteorology and Air Quality, Biology and Chemistry of Soil and Water, and Soil Geography and Earth Surface Dynamics.

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2023 over aspecten van deze opleiding?

Deze opleiding
Earth and Environment
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
9 9 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de inhoud van de opleiding, denk bijv. aan het niveau van je opleiding, de aansluiting op je vooropleiding en de kwaliteit van het studiemateriaal.
Inhoud
8.3 8.3 0
Deze opleiding
Earth and Environment
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.6 8.6 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8.5 8.5 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.2 8.2 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten bijvoorbeeld de aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding, de kwaliteit van de toetsing op vaardigheden en de bruikbaarheid van feedback.
Toetsing en beoordeling
8 8 0
Toon meer

Adres:
Droevendaalsesteeg 2
6708 PB Wageningen