Environmental Sciences

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De wo-masteropleiding Master Environmental Sciences is speciaal ontworpen als deeltijdopleiding met een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding.
In de masteropleiding Environmental Sciences staat de interactie tussen de maatschappij en haar fysieke omgeving centraal. Deze fysieke omgeving is onlosmakelijk verbonden met die maatschappij, bijvoorbeeld als bron van energie, water en voedsel. Het bewaken van de kwaliteit van deze fysieke omgeving wordt als essentiële voorwaarde gezien voor een duurzame samenleving. Kenmerkende thema’s van onze opleiding zijn dan ook energie en
waterbeheer, duurzaam ondernemen, risicobeoordeling, gezondheid, natuurbeheer en technologische innovatie. Tijdens de opleiding leert
u om milieuvraagstukken te analyseren en mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen. Enerzijds gaat het daarbij om het verzamelen en toepassen van wetenschappelijke kennis, inzichten en methoden. Denk bijvoorbeeld aan kennis over het klimaat, het ontwikkelen van nieuwe methoden om microplastics in rivierwater te detecteren en het bepalen van het duurzaamheidsgehalte van nieuwe beleids- of beheersplannen.
Anderzijds gaat het om de optimale toepassing van de verworven kennis, inzichten en vaardigheden in de maatschappelijke praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de beroepspraktijk van een wetenschappelijk onderzoeker.

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2022 over aspecten van deze opleiding?

Deze opleiding
Environmental Sciences
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.1 8.1 0
Deze opleiding
Environmental Sciences
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.3 8.3 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.8 7.8 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten bijvoorbeeld de aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding, de kwaliteit van de toetsing op vaardigheden en de bruikbaarheid van feedback.
Toetsing en beoordeling
8.1 8.1 0
Totaalscore
8.2  
Toon meer

Adres:
Valkenburgerweg 177
6419 AT Diverse locaties