Ergotherapeutische wetenschappen

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

De master in de ergotherapeutische wetenschap situeert zich binnen de 'gezondheidswetenschappen'. De opleiding vindt enerzijds aansluiting bij biomedische opleidingen en anderzijds bij de humane wetenschappen. Het uitgangspunt van de master in de ergotherapeutische wetenschap is dat de ergotherapie een eigen finaliteit heeft voor wat betreft 'humane occupatie' of het menselijk contextueel handelen en heeft drie essentiële doelstellingen:
- Wetenschappelijk onderzoek
- Management / beheer van kwaliteitszorg
- Beroepsontwikkeling en -innovatie

Op elk van deze drie doelstellingen wordt verbredend en verdiepend gewerkt. Het verbredende slaat zowel op een nationale als internationale context.

Tijdens de opleiding leer je bestaande en nieuwe kennis correct te interpreteren, valideren en vertalen naar de dagelijkse beroepspraktijk. Daarnaast verwerf je ook nieuwe kennis via zelfstandig uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Kritische analyse van bestaand onderzoek en van zelf gegenereerde data (de rol als onderzoeker) resulteert in Evidence Based praktisch handelen (de rol als therapeutisch innovator).


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven