Expertdocent Beroepsonderwijs

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector
De focus van de expertdocent beroepsonderwijs ligt op het versterken van het primaire onderwijsproces, het pedagogisch-didactisch handelen. In het opleidingsprofiel staat het pedagogisch-didactisch handelen centraal. Dit profiel is uitgewerkt in zeven kerntaken: - Uitvoeren adaptief beroepsonderwijs - Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs - Vormgeven adaptief beroepsonderwijs - Verbinden van binnen- en buitenschools leren - Vakkennis verbinden met beroep - Praktijkgericht onderzoek doen - Professioneel functioneren Vanuit een maatschappelijke, onderwijskundige, beroepsmatige en vakinhoudelijke invalshoek werk je in de opleiding aan het vormgeven, uitvoeren of beoordelen van adaptief beroepsonderwijs in jouw eigen praktijk. Je levert maatwerk aan de heterogene groep studenten én aan de beroepspraktijk. Daarbij baseer je je altijd op actuele vak- en beroepskennis en verbind je leren op school en in de beroepspraktijk. Je bekwaamt je in het onderzoeken van opleidingsvraagstukken en ontwikkelt een professionele theorie om jouw eigen handelen te verantwoorden.

Adres:
Campus 2
8017 CA Zwolle