Fysica

Niveau
Graad
Vorm
Sector

Tijdens de masterstudies zal de student(e) zich verder ontplooien tot een zelfstandige, kritische wetenschapper. Masters in de fysica hebben voldoende onderzoeksvaardigheden ontwikkeld en kennis opgedaan om als wetenschapper te functioneren in een beroep naar keuze of om op een competitief niveau in nationale en internationale doctoraats-programma's te stappen.

Tijdens hun masteropleiding specialiseren de studenten zich in een deelgebied van de fysica. Aan bijvoorbeeld de KU Leuven worden vier specialisaties aangeboden: Theoretische fysica, Fysica op femtometerschaal: kernfysica, Fysica van de zachte materie en Vaste-stoffysica op nanometerschaal. Het eigen onderzoek van de student(e) is een belangrijk onderdeel van het mastercurriculum dat resulteert in de masterthesis. Daartoe worden de studenten vanaf het derde semester opgenomen in één van de onderzoeksgroepen van het departement, waar ze meewerken aan het lopende onderzoek.


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven