Handelsingenieur

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Bachelor of Science

  • Hoe kan een maximum aantal T-shirts geproduceerd worden met een minimum aan stof?
  • Hoe ontwikkel je een financiële strategie die de blootstelling aan wisselkoersen minimaliseert?
  • Hoeveel kosten kan een bedrijf besparen door de productietechnologie te optimaliseren?
  • Welke zijn de voornaamste economische en technologische overwegingen die meespelen bij het oprichten van een windmolenpark in de Noordzee?


Als handelsingenieur vervul je een brugfunctie tussen (bedrijfs)economische activiteiten en ingenieursactiviteiten. Door de snelle veranderingen en de stijgende complexiteit is er in het bedrijfsleven nood aan mensen met kennis van deze beide domeinen. Handelsingenieurs kunnen, naast het waarnemen van de klassieke managementtaken, bedrijfseconomische systemen bouwen en optimaliseren. Een handelsingenieur is geen concurrent van de burgerlijk ingenieur: het uitdenken of ontwerpen van typisch technische aspecten zal niet echt behoren tot zijn beroepsactiviteiten. Het werkterrein van een handelsingenieur ligt veeleer in het begeleiden, implementeren en optimaliseren.

De opleiding handelsingenieur biedt je een grondige vorming in bedrijfskunde gecombineerd met kennis van technologische processen en kwantitatieve beleidsmethoden. Dankzij de ingenieurscomponent in de opleiding kun je technische systemen economisch begeleiden. Daarnaast stelt de opleiding je ook in staat het ondernemen in zijn maatschappelijke, juridische en sociale context te plaatsen. Het is een opleiding waar theorie en praktijk nauw samengaan. Deze algemene bedrijfskundige vorming zal in de toekomst veel deuren voor je openen!

Toelatingseisen


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven