Handelsingenieur

Niveau
Graad
Vorm
Sector

Master of Science

Deze masteropleiding legt de nadruk op het verwerven van diepgaande kennis en vaardigheden in een bedrijfskundige specialisatie. Door de beginnende specialisaties in het bachelorprogramma te combineren met het masterprogramma, kun je gevorderde kennis in diverse domeinen combineren en maximaal je persoonlijk afstudeerprofiel sturen.

De snelle veranderingen en de stijgende complexiteit binnen het bedrijfsleven vergroten de nood aan mensen met zowel kennis van economie als van ingenieurswetenschappen. In de opleiding tot handelsingenieur verwerf je in de eerste plaats een sterke bedrijfseconomische basis, een uitgesproken analytisch inzicht en een sterk ontwikkelde kennis van nieuwe technologieën. Handelsingenieurs zijn dan ook voldoende gewapend om, samen met ingenieurs en andere technici, te werken aan de ontwikkeling en optimalisering van het productie- en dienstverleningsproces. Tegelijkertijd kan de handelsingenieur beslissingen kaderen in het geheel van een onderneming, de strategische gevolgen ervan inschatten, en managementfuncties uitvoeren.

De opleiding tot handelsingenieur is uniek; ze wordt enkel in België aangeboden.


Adres:
Warmoesberg 26
1000 Brussel