Niveau
Graad
Vorm
Sector
SOCIALE EN CULTURELE UITDAGINGEN IN DE INTERIEURARCHITECTUUR
De Master Interieurarchitectuur aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag biedt een tweejarige professionele opleiding die het veld van ruimtelijk ontwerp in de breedste zin van het woord verkent. Dit wordt tijdens het programma gedaan door de rol van de praktiserende ontwerper met zorgen over een samenleving in transitie opnieuw vorm te geven.
Het programma heet INSIDE als metafoor voor de bredere positie die wij voor ogen hebben voor de beroepspraktijk van de interieurarchitect. Langzaam maar zeker breidt deze rol zich verder uit dan het fysieke interieur en blijkt de interieurarchitect relevant te zijn op de meest uiteenlopende plekken waar mensen wonen, elkaar ontmoeten en waar gemeenschappen ontstaan. Of die ruimtes daadwerkelijk interieurs zijn of misschien puur fysiek, is van minder belang dan hoe toekomstige ontwerpers als bemiddelaars van ruimtelijke inclusie bijdragen aan een sociaal rechtvaardigere samenleving.

Adres:
Prinsessegracht 4
2514 AN Den Haag

Deze instellingen hebben ook een open dag

HKU - Utrecht

nov
23
2024
Open Dag HKU
Locatie:
Tijd: 00:00 - 23:59