Katalytische technologie

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Master in de bio-ingenieurswetenschappen

De masteropleiding katalytische technologie staat voor een moleculaire benadering van het katalytisch proces in ruime zin. Vanuit de fundamentele kennis van de moleculen enerzijds en van de gebruikte materialen (katalysator, adsorbens of membraan) anderzijds, wordt het eigenlijke proces in de fabriek opgebouwd. Alle onderdelen worden hierbij beschouwd, gaande van de synthese van de materialen, de diffusie van de moleculen in de materialen en de sorptie aan hun oppervlak, over de optimalisatie van hun actieve centra tot de reactor, kolom of module waarin ze zich bevinden. Ook de correcte fysico-chemische analyse van deze materialen, de gedetailleerde analyse van hun werking en de bijsturing van hun eigenschappen worden bijgebracht tijdens de opleiding.


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven