Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De master leidt zorgprofessionals op
zorgprofessionals op die in de werkpraktijk:

anticiperen op veranderingen en ontwikkelingen in het veld
knelpunten in de kwaliteit van zorg signaleren
multiprofessionele coalities vormen en leiden om duurzame oplossingen te implementeren
kwaliteitsverbeterkennis en -toepassingen ontwikkelen, evalueren en verspreiden
het eigenaarschap voor het verlenen van kwalitatief goede zorg onder collega's vergroten

Adres:
Houtlaan 4
6525 XZ Nijmegen