Niveau
Graad
Vorm
Sector
Je leert hoe je het vak Frans plaatst in een breder perspectief en er met een wetenschappelijke bril naar kijkt. Ook leer je hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete lessituaties voor bovenbouwleerlingen, je eigen lespraktijk kritisch analyseert en verbetertrajecten voorstelt.
Hoe stimuleer je leerlingen tot leren en volg je hun ontwikkeling? In jaar 1 staat deze vraag centraal in de Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijklijn (VOS). Daarnaast werk je aan je eigen kennis en vaardigheden in de leerlijnen Linguistique, Littérature et culture en Taalvaardigheden.
Onderwijs ontwerpen in het kader van je eigen school staat centraal in de VOS-lijn. In jaar 2 werk je verder aan het verdiepen van je kennis en vaardigheden in de andere leerlijnen. Het programma biedt ook een aantal keuzevakken waarvan je er 2 kiest. De keuzevakken bieden een breed scala aan generieke onderwijskundige onderwerpen zoals Urban Education, Pedagogiek voor de Bovenbouw, Digitale Didactiek en Europese Cultuur.
In jaar 3 ga je aan de slag met de thema's Aandacht voor Meertaligheid (Linguistique) en Hedendaagse Frans Literatuur. Onder andere met het project Choix Goncourt des Pays-Bas. Je leert hoe je samen innoveert in de school en reflecteert op je ontwikkeling.

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2023 over aspecten van deze opleiding?

Deze opleiding
Leraar Frans
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
9.1 8.6 0.5
Deze opleiding
Leraar Frans
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.2 7.7 0.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.1 6.7 0.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.1 7.6 0.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten bijvoorbeeld de aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding, de kwaliteit van de toetsing op vaardigheden en de bruikbaarheid van feedback.
Toetsing en beoordeling
8.1 7.4 0.7
Toon meer

Adres:
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam