Leraar Geschiedenis

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Bij de Master Geschiedenis leer je hoe je het vak geschiedenis in een breder perspectief plaatst en er met een wetenschappelijke bril naar kijkt. Ook leer je hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete lessituaties gericht op bovenbouwleerlingen, je eigen lespraktijk kritisch analyseert en verbetertrajecten voorstelt. Het studieprogramma omvat 90 studiepunten en bestaat uit de volgende onderdelen: geschiedenis, vakdidactiek en praktijkdeel, en onderzoekslijn. In jaar 1 start je met de Basismodule en Vakdidactiek en Onderzoek in de School (VOS 1). Daarna volg je VOS 2 en een uitbreiding en verdieping van vakkennis met de modules Cultureel-Mentale Geschiedenis en Geschiedfilosofie. In jaar 2 ga je aan de slag met VOS 3-4, Sociaaleconomische Geschiedenis en Democratie en Burgerschap, Geschiedenis in de Samenleving en Historiografie. Doel van de vakinhoudelijke modules is dat je op de hoogte bent van (internationale) ontwikkelingen op jouw vakgebied en dat nieuwe kennis kunt delen en integreren in jouw lesprogramma's. In het laatste studiejaar voer je bij Literatuurstudie een onderzoek uit naar een zelf gekozen historisch onderwerp. Daarnaast ga je aan de slag met Politieke Geschiedenis en VOS 5-6. Tijdens je opleiding volg je ook 2 keuzemodules. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/mlrgs.

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2023 over aspecten van deze opleiding?

Deze opleiding
Leraar Geschiedenis
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.8 8.6 0.2
Deze opleiding
Leraar Geschiedenis
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.6 8.1 0.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8.2 7.9 0.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.4 7.9 0.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten bijvoorbeeld de aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding, de kwaliteit van de toetsing op vaardigheden en de bruikbaarheid van feedback.
Toetsing en beoordeling
7.9 7 0.9
Toon meer

Adres:
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam