Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Vorm
Sector

Hoe beweegt het menselijk lichaam?
In het 1ste jaar van het modeltraject zijn Anatomie van het locomotorisch stelsel, Inleiding tot de biomechanica van het menselijk bewegen en Chemie de basisopleidingsonderdelen. Daarbij gaat het niet enkel om pure theorie, maar ook om toepassingen in het domein van sport en bewegen.

Bewegingspraktijk
Een uitgebreid pakket opleidingsonderdelen over de bewegingspraktijk laat je kennis maken met een brede waaier aan sporten. Tot dit pakket behoren zowel wekelijkse sportlessen als een intensieve recreatie- en revalidatiestage. Het accent ligt hierbij op technische en conditionele vaardigheden, waarbij de cognitieve en sociale doelstellingen echter niet uit het oog worden verloren.

Exacte wetenschappen geven je inzicht in functioneren van menselijk lichaam
In het 2de jaar van het modeltraject staan verschillende opleidingsonderdelen uit de exacte wetenschappen op het programma. Deze verschaffen je inzicht in het functioneren van het menselijk lichaam. Het opleidingsonderdeel Gezondheidsleer en EHBO geeft je zowel kennis als praktische vaardigheden over preventie van ziektes en eerste hulp bij ongevallen.

Humane wetenschappen
Ook de humane wetenschappen komen in dit tweede jaar aan bod. Je maakt kennis met disciplines die cruciaal zijn om individuen op een verantwoorde manier te begeleiden tijdens het bewegen. Je leert tevens diverse onderzoeksmethoden van de bewegingswetenschappen waarmee je in de volgende jaren aan de slag kan.

Zicht op sportprogramma's en sportorfganisaties in praktijk
De inleidende opleidingsonderdelen tot het werkveld hebben dan weer als voordeel dat je een beter zicht krijgt op sportprogramma’s en sportorganisaties in de praktijk.

Werkperiodes en stages
De bewegingspraktijk en de GWP’s (geïntegreerde werkperiodes/stages) krijgen ook in dit jaar ruime aandacht. Het basispakket bestaat uit een technische, tactische, conditionele en sociaal-culturele analyse van zowel individuele sporten, ploeg- en terugslagsporten, natuursporten, groepsfitness en diverse dansvormen.

Lichamelijke opvoeding en sport
In het 3de jaar van het modeltraject wordt de inhoud van de opleidingsonderdelen uit de exacte wetenschappen toegepast op de lichamelijke opvoeding en de sport. Trainingsleer en Biomechanica worden nog meer afgestemd op sport en bewegen.

Bewegende mens vanuit humaan-wetenschappelijk standpunt
Dankzij een brede kijk op sport en bewegen, leer je deze bewegingswetenschappen correct te interpreteren. Ook de diverse practica, waarin je de opgedane kennis toepast, helpen je daarbij.

Onderzoeksmethodes en ICT
Ook navorsingsmethodes, statistiek en informaticatoepassingen komen ruim aan bod, zodat je wordt voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van onderzoek, gebruik makend van de aangeleerde methodologie.

Werken aan je persoonlijk ontwikkelingsplan
In het derde jaar van het modeltraject wordt ook gebruik gemaakt van een elektronisch portfoliosysteem waarbij we je als student gestimuleerd wordt om gericht na te denken over jouw toekomstige interesse voor een specialisatie en/of werkervaring. Daarbij wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld en krijg je gastcolleges over specifieke beroepsvelden; hiervoor laten we een aantal mensen aan het woord die met hun diploma in verschillende sectoren zijn terechtgekomen.

Leren lesgeven
In dit jaar doe je ervaring op op het vlak van lesgeven. Samen met de opleidingsonderdelen rond bewegingsvorming krijg je zo een betere kijk op de didactische kant van sport, bewegen en gezondheid.

Toelatingseisen


Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven