Meertalige communicatie

Niveau
Graad
Vorm
Sector

De master in de meertalige communicatie is een van de vier vervolgopleidingen van de bachelor in de toegepaste taalkunde. Hij bouwt voort op een bachelorvooropleiding waarin drie talen centraal staan: de moedertaal en twee vreemde talen. Ook studenten uit andere taalgerichte bacheloropleidingen (zoals de bachelor in de taal- en letterkunde) kunnen de master volgen. Talen en meertaligheid staan centraal. Daarnaast bevat het programma ook bedrijfseconomische en marketingopleidingsonderdelen.

Een excellente talenkennis is een belangrijk streefdoel. Die talenkennis gaat verder dan de kennis van grammatica en lexicon. De studie van het taalgebruik wordt ingebed in de institutionele, professionele en multiculturele context van overheidsinstanties, organisaties en bedrijven en taal wordt vanuit die invalshoeken met een kritische blik bekeken. De studenten leren hoe ze in zakelijke contexten efficiënt schriftelijk en mondeling kunnen communiceren. De stevige wetenschappelijke basis die ze meekrijgen, zorgt ervoor dat ze hun kennis flexibel in verschillende situaties kunnen gebruiken.

De master biedt de studenten een basiskennis op het gebied van economie en bedrijfskunde. Ze kunnen die basiskennis via keuzeopleidingsonderdelen met meer gespecialiseerde topics verder uitbreiden. Via een onderzoeksstage maken de studenten kennis met de professionele omgeving waarin ze na hun studie terecht zullen komen.


Adres:
Warmoesberg 26
1000 Brussel