Milieu- en preventiemanagement

Niveau
Graad
Vorm
Sector

Milieu- en preventiemanagement is een veelzijdige academische opleiding die zich sterk richt op de uitdagingen van de toekomst, milieu, veiligheid en duurzaamheid.

  • Je leert werk maken van het milieubeleid van organisaties en zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden.
  • Je wordt opgeleid tot een manager met een integrale visie en leert vraagstukken rond mens, milieu en organisatie aanpakken op een wetenschappelijk verantwoorde manier.
  • Je maakt kennis met alle bedrijfsaspecten die invloed hebben op het leefmilieu en het welzijn van mensen en houdt daarbij rekening met de economische haalbaarheid.
  • Je krijgt een stevige wetenschappelijke basis en je wordt ondergedompeld in de praktijk.
  • Je wordt al tijdens je opleiding ondergedompeld in het echte bedrijfsleven. De bedrijfsoriëntatie loopt als een rode draad doorheen de hele opleiding.
  • Een aantal opleidingsonderdelen worden gedoceerd door docenten uit het bedrijfsleven en je trekt regelmatig op bedrijfsbezoek.
  • In elke opleidingsfase werk je een concreet bedrijfsproject uit over milieuproblemen (afval, lucht verontreiniging...) of welzijn op het werk (stress, brand - veiligheid, overbelasting ...). Die ervaringen zijn zeker een extra troef voor je latere beroepsleven.


De opleiding milieu- en preventiemanagement is uniek, je kunt ze enkel volgen aan de Brussels campus van KU Leuven.

Toelatingseisen


Adres:
Warmoesberg 26
1000 Brussel