Niveau
Graad
Vorm
Sector
De Bacheloropleiding Muziek biedt professionele muziekopleidingen aan op het hoogste niveau.
De bacheloropleidingen Muziek kennen een opleidingstraject met een periode van vier jaar, uitmondend in een bachelorkwalificatie als musicus. Aan studenten wordt binnen het bachelorcurriculum volop kansen geboden om eigen kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen. Waarden als ambachtelijkheid, artistieke visie en repertoirekennis vormen de basis, en gedurende de studie verken je meer en meer aangrenzende kwaliteiten en nieuwe gebieden. Vanaf het tweede jaar wordt het curriculum daarom uitgebreid met een aanbod aan keuzevakken en minoren.

De indeling van het bachelorcurriculum is gebaseerd op het behalen van 60 ECTS studiepunten per studiejaar (ECTS = European Credit Transfer System) en van 240 ECTS voor de gehele opleiding. De studielast op jaarbasis bedraagt daarom 60 x 28 = 1680 studie-uren, te verdelen over contacturen (individueel en/of in groepsverband) en uren voor zelfstudie. Elk studiejaar wordt verdeeld in twee semesters: september t/m januari en februari t/m juni. Het studiejaar omvat 34 lesweken voor het individuele hoofdvaklessen en 36 lesweken voor de groepslessen.

Toelatingseisen

Technische en fysieke vaardigheid die blijkt uit: a prima vista spel of zang; gehoor en vaardigheid in solfège; het kunnen spelen of zingen van toonladders met verschillende articulaties; het beheersen van een aangegeven niveau van repertoire; vocaal spel (stemmiddelen, intonatie, adembeheersing, presentatie, talenkennis en ritmiek) of instrumentaal spel (houding, toonvorming, intonatie, adembeheersing, articulatie, dynamiek, frasering, ritmiek en embouchure).; de dispositie om de instrumentele vaardigheden verder te ontwikkelen. Artistieke aanleg die blijkt uit: repertoire interpretatie; expressiviteit in muzikaal spel; muzikale persoonlijkheid; toonvorming, dynamiek en timing

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 12
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 45

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2023 over aspecten van deze opleiding?

Deze opleiding
Muziek
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.4 8.7 -0.3
Deze opleiding
Muziek
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.3 8.1 0.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8 7.7 0.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.3 7.7 0.6
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten bijvoorbeeld de aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding, de kwaliteit van de toetsing op vaardigheden en de bruikbaarheid van feedback.
Toetsing en beoordeling
7.3 7.4 -0.1
Toon meer

Adres:
Spuiplein 150
2511 DG Den Haag

Deze instellingen hebben ook een open dag

Fontys Hogeschool - Tilburg

okt
23
2023
Online Voorlichting Rockacademie
Locatie:
Tijd: 19:00 - 19:45

Hogeschool Inholland Haarlem - Haarlem

nov
1
2023
Open Avond Inholland Haarlem
Locatie:
Tijd: 17:00 - 20:00

ArtEZ University of the Arts - Arnhem

nov
4
2023
Open dag ArtEZ Conservatorium Arnhem
Locatie:
Tijd: 10:00 - 16:00

Hanzehogeschool Groningen - Groningen

nov
4
2023
Open Dag voor voltijd bachelor- en Associate degree opleidingen
Locatie:
Tijd: 10:00 - 16:00

Fontys Hogeschool - Tilburg

nov
5
2023
Open dag Rockacademie
Locatie:
Tijd: 10:00 - 15:30

Fontys Hogeschool - Tilburg

nov
5
2023
Open day Academy of Music and Performing Arts
Locatie:
Tijd: 13:00 - 15:30

ArtEZ University of the Arts - Zwolle

nov
11
2023
Open dag ArtEZ Conservatorium Zwolle
Locatie:
Tijd: 10:00 - 16:00

ArtEZ University of the Arts - Enschede

nov
18
2023
Open dag ArtEZ Conservatorium Enschede
Locatie:
Tijd: 10:00 - 16:00

HKU - Utrecht

nov
25
2023
Open Dag HKU
Locatie:
Tijd: 00:00 - 23:59

Hanzehogeschool Groningen - Groningen

feb
3
2024
Open Dag voor voltijd bachelor- en Associate degree opleidingen
Locatie:
Tijd: 10:00 - 16:00

Hanzehogeschool Groningen - Groningen

apr
5
2024
Open Dag
Locatie:
Tijd: 15:00 - 18:00